Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.01.2019 08:45 Oferta na realizację zadnia publicznego pn.: „STOP NUDZIE - upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej u dzieci i młodzieży. Kształtowanie kultury osobistej dzieci i młodzieży” złożona w trybie art. 19 a
23.11.2018 13:59 Komunikat w sprawie konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
09.11.2018 14:04 Oferta na realizację zadania publicznego pn.: Popularyzacja nauki pierwszej pomocy w szkołach podstawowych na terenie Gminy Siechnice przy wsparciu programu edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować"
12.10.2018 08:24 Oferta na realizację zadania publicznego pt. "Upowszechnianie i promowanie dyscypliny karate kyokushin wśród członków klubu SKKK poprzez umożliwienie startu w Mistrzostwach Świata" złożona w trybie 19 a
04.10.2018 08:03 Oferta na realizację zadania publicznego pt. "Podniesienie mobilności i kwalifikacji ratowników" złożona w trybie 19 a
31.07.2018 13:29 Oferta na realizację zadania publicznego pt. "Upowszechnianie i promowanie dyscypliny karate kyokushin wśród członków klubu SKKK poprzez umożliwienie startu w zawodach sportowych" złożona w trybie art. 19 a
27.06.2018 15:17 Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. „Zajęcia dla osób niepełnosprawnych na ogólnodostępnej infrastrukturze wolnostojącej na otwartej przestrzeni”
06.04.2018 14:45 Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
30.03.2018 12:57 Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1, Załącznika nr 2 i Załącznika nr 3 do zarządzenia nr 4/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
12.02.2018 13:03 Oferta realizacja zadania publicznego - działania na rzecz seniorów "Nikt nie musi żyć w samotności"
06.02.2018 14:34 Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
10.01.2018 11:56 Burmistrz Siechnic ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2018 r.
10.01.2018 11:52 Burmistrz Siechnic ogłasza nabór na członków w komisji konkursowej
05.01.2018 13:23 Oferta złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. 60lecie Parafii pw. NSPJ w Żernikach Wroclawskich - folder okolicznościowy
06.11.2017 14:46 Komunikat w sprawie konsultacji projektu Uchawły w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
10.10.2017 08:02 oferta na realizację zadnia publicznego pn.: „Volleymania w Siechnicach” złożona w trybie art. 19 a
04.10.2017 15:59 Oferta realizacji zadania publicznego w trybie 19a
26.09.2017 09:48 Burmistrz Siechnic informuje, że na dzień 26.09.2017 r. środki na realizację zadań publicznych sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Siechnice w 2017 roku wynoszą 6 000,00 zł
03.08.2017 22:11 Zarządzenie - nr 100-2017 - w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2017 r.
03.08.2017 22:08 Zarządzenie - nr 97-2017 - w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowanie rozwoju sportu
30.06.2017 13:37 Zarządzenie 87/2017 Otwarty konkurs ofert na dofinasowanie zadań z zakresu sportu
28.06.2017 08:59 Otwarty konkurs ofert na realizację działań na rzecz seniorów
24.05.2017 09:56 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację działań na rzecz niepełnosprawnych
12.05.2017 08:00 Nagrody Burmistrza Siechnic dla zawodników za szczególne osiągnięcia sportowe
10.05.2017 10:48 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Siechnice w 2017 roku-II tura
10.05.2017 08:39 Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, tytuł zadania „Biegaj w Siechnicach”
10.05.2017 08:21 oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, tytuł zadania „Wędrujące prawa dziecka”
27.04.2017 13:48 Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
18.04.2017 14:07 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacjię zadań publicznych w 2017 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
28.02.2017 08:17 Oferty na realizację zadań publicznych związanych z działaniami na rzecz seniorów złożone w trybie pozakonkursowym

poprzednia 1 2 3 4 następna