Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.10.2020 08:01 ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE AUDYTU TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNEGO STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY SIECHNICE
30.09.2020 11:25 ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE OTWORU BADAWCZO-EKSPLOATACYJNEGO NR 4 W MIEJSCOWOŚCI GROBLICE.
08.04.2020 11:24 ZAPYTANIE O CENĘ NA OPRACOWANIE KONCEPCJI BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W CELU PRZEKIEROWANIA ŚCIEKÓW Z MIEJSCOWOŚCI RADOMIERZYCE, ŻERNIKI WROCŁAWSKIE, IWINY, MOKRY DWÓR, GMINA SIECHNICE DO ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY ULICY ZACHODNIEJ W SIECHNICACH.
30.03.2020 13:44 WYKONANIE OKRESOWYCH BADAŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ NA OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO ZGK SP. Z O.O. W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE.
20.03.2020 14:02 ZAPYTANIE O CENĘ NA ZABUDOWĘ I PODŁĄCZENIE KONTENERA SOCJALNEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY ULICY ZACHODNIEJ W SIECHNICACH
17.03.2020 12:51 ZAPYTANIE O CENĘ NA BUDOWĘ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KWIATKOWSKIEGO W SIECHNICACH.
14.02.2020 14:29 ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE OTWORU BADAWCZO-EKSPLOATACYJNEGO NR 3 W GROBLICACH.
22.01.2020 13:50 Zapytanie o cenę na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego nr 3 w Groblicach
10.09.2019 15:01 ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE REMONTU GŁÓWNYCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W RADWANICACH I SIECHNICACH.
10.08.2017 13:17 Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Siechnice - modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach" w ramach Działania 4.2 "Gospodarka wodno-ściekowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
28.03.2017 10:54 Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 247/2 obręb Siechnice
14.03.2017 17:42 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
23.02.2017 14:14 Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Siechnice - modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach" w ramach Działania 4.2 "Gospodarka wodno-ściekowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
22.12.2016 17:50 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. – Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 247/2 obręb Siechnice
20.04.2015 14:25 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Tytuł zadania: Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości: Żerniki Wrocławskie, Iwiny, Radomierzyce i Groblice w Gminie Siechnice.
29.01.2015 16:20 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świętej Katarzynie, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, tel. 71 311 39 33, faks 71 311 39 33 ogłasza przetarg na zadanie: „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Siechnice” w ramach działania 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013: Zadanie I: remont (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Łukaszowicach; Zadanie II: remont (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Świętej