Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.02.2013 12:38 Uchwała Nr XXXIX/246/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazwy ulicy w Zębicach
06.02.2013 14:47 Uchwała Nr XXXIX/245/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie podziału Gminy Siechnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
08.02.2013 12:34 Uchwała Nr XXXIX/244/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przystąpienia Gminy Siechnice do realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn. "Wieża Babel ! - podniesienie kwalifikacji językowych mieszkańców Gminy Siechnice . Kurs języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie zaawansowanym"
08.02.2013 12:32 Uchwała Nr XXXIX/243/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przystąpienia Gminy Siechnice do realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn. "Rozwiąż język ! - podniesienie kwalifikacji językowych mieszkańców Gminy siechnice . Kurs języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie podstawowym"
05.02.2013 14:47 Uchwała XXXIX/242/13 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
06.02.2013 14:41 Uchwała Nr XXXIX/241/13 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013 Gminy Siechnice
28.02.2013 08:33 Uchwała Nr XXXVIII/235/213 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2013 Gminy Siechnice
08.05.2013 19:07 Uchwała Nr XXXVIII/233/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siechnice na rok 2013

poprzednia 1 2 3 4