Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2013 09:33 Uchwała Nr XLIII/276/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siechnice
11.07.2013 09:28 Uchwała Nr XLIII/275/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie ...
11.07.2013 09:26 Uchwała Nr XLIII/274/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji gminnej na terenie Gminy Siechnice
11.07.2013 08:52 Uchwała Nr XLIII/273/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy Siechnice w Projekcie pn. "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych" i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu
11.07.2013 08:40 Uchwała Nr XLIII/272/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Siechnice a gminami tworzącymi Wrocławski Obszar Funkcjonalny w zakresie współpracy przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
11.07.2013 08:36 Uchwała Nr XLIII/271/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej
11.07.2013 08:26 Uchwała Nr XLII/270/13 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
11.07.2013 08:23 Uchwała Nr XLII/269/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie ustalenia sprzedaży Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Niepokalanego Serca NMP w Siechnicach działki nr 140/1 o powierzchni 0,5288 ha obręb Siechnice, gmina Siechnice z przeznaczeniem na powiększenie cmentarza
10.07.2013 15:44 Uchwała Nr XLII/268/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na 10 lat nieruchomości lokalowej położonej w budynku ZOZ-u przy ul. Żeromskiego 1 w Świętej Katarzynie
10.07.2013 15:39 Uchwała Nr XLII/267/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Radwanice"
10.07.2013 15:35 Uchwała Nr XLII/265/13 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siechnice
08.05.2013 19:04 Uchwała Nr XLII/266/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Siechnice na lata 2013-2015
10.07.2013 15:02 Uchwała Nr XLI/264/13 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013 Gminy Siechnice
02.04.2013 12:15 Uchwała Nr XLI/263/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazwy ulicy w Świętej Katarzynie
02.04.2013 12:08 Uchwała Nr XLI/262/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w południowej części obrębu Ozorzyce, gmina Siechnice
02.04.2013 11:57 Uchwała Nr XLI/261/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Święta Katarzyna dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Stefana Żeromskiego
02.04.2013 11:52 Uchwała Nr XLI/260/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siechnice
02.04.2013 11:48 Uchwała Nr XLI/259/13 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
02.04.2013 11:36 Uchwała Nr XLI/258/13 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013 Gminy Siechnice
28.02.2013 08:15 Uchwała Nr XL/257/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siechnice
28.02.2013 09:08 Uchwała Nr XL/256/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku
28.02.2013 09:00 Uchwała Nr XL/255/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zmiany Nr XXII16608 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Święta Katarzyna na lata 2009 - 2014 r.
28.02.2013 08:09 Uchwała Nr XL/254/13 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
28.02.2013 08:05 Uchwała Nr XL/253/13 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013 Gminy Siechnice
08.02.2013 12:55 Uchwała Nr XXXIX/252/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego Ślęza-Oława
08.02.2013 12:54 Uchwała Nr XXXIX/251/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na 2013 rok
08.02.2013 12:53 Uchwała Nr XXXIX/250/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej na 2013 rok
08.02.2013 12:51 Uchwała Nr XXXIX/249/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie planu pracy Komisji i Finansów na 2013 rok
08.02.2013 12:45 Uchwała Nr XXXIX/248/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie wyboru członka Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
08.02.2013 12:43 Uchwała Nr XXXIX/247/13 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazwy ulicy w Zębicach

poprzednia 1 2 3 4 następna