Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2012 12:16 Uchwała nr XVI/139/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazw ulic w Iwinach
21.02.2012 12:13 Uchwała nr XVI/138/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazw ulic w Kotowicach
21.02.2012 12:10 Uchwała nr XVI/137/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miejscowości Radwanice, gmina Siechnice
21.02.2012 12:07 Uchwała nr XVI/136/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej, obejmujących zachodnią część obrębu Łukaszowice i część obrębu Smardzów, gmina Siechnice
21.02.2012 11:53 Uchwała nr XVI/135/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej, obejmujących południowo-zachodnią część obrębu Smardzów, gmina Siechnice
21.02.2012 11:50 Uchwała nr XVI/134/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej, obejmujących północno-zachodnią część obrębu Smardzów, gmina Siechnice
21.02.2012 11:45 Uchwała nr XVI/133/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Żerniki Wrocławskie w rejonie centrum miejscowości, gmina Siechnice
21.02.2012 11:43 Uchwała nr XVI/132/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego część obrębu Żerniki Wrocławskie w rejonie centrum miejscowości
21.02.2012 11:40 Uchwała nr XVI/131/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego część obrębu Groblice w rejonie ulic Łąkowej i Kotowickiej
21.02.2012 12:42 Uchwała nr XVI/130/12 - UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012
21.02.2012 12:29 Uchwała nr XIV/129/11 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice

poprzednia 1 2 3 4