Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2012 12:38 Uchwała nr XXII/169/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie skargi złożonej przez Tadeusza Stopyrę w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych do budynku wielorodzinnego położonego w Żernikach Wrocławskich przy ul.Kolejowej 20
02.10.2012 12:17 Uchwała nr XXII/168/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego drogę krajową nr 94 na obszarze miasta Siechnice, gmina Siechnice
02.10.2012 12:09 Uchwała nr XXII/167/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie
02.10.2012 12:07 Uchwała nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siechnice
02.10.2012 12:04 Uchwała nr XXII/165/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
02.10.2012 12:02 Uchwała nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
02.10.2012 11:58 Uchwała nr XX/163/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Siechnice w roku 2012 pożyczki długoterminowej na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2012
02.10.2012 11:56 Uchwała nr XX/162/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zamieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
02.10.2012 11:48 Uchwała nr XIX/161/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zamieniająca uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
02.10.2012 11:23 Uchwała nr XIX/160/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej "Bukowa" w Świętej Katarzynie na lata 2012-2013
02.10.2012 11:18 Uchwała nr XIX/159/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siechnice na lata 2012-2014
02.10.2012 10:54 Uchwała nr XIX/158/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/260/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siechnicach
02.10.2012 10:39 Uchwała nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku
02.10.2012 10:37 Uchwała nr XVIII/156/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie konsultacji społecznych dotyczących statutu sołectwa w gminie Siechnice
02.10.2012 10:35 Uchwała nr XVIII/155/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie konsultacji społecznych dotyczących statutu osiedli gminy Siechnice: Radwanice, Święta Katarzyna i Żerniki Wrocławskie
02.10.2012 10:30 Uchwała nr XVIII/154/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie konsultacji społecznych dotyczących statutu miasta Siechnice
02.10.2012 10:27 Uchwała nr XVIII/153/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
02.10.2012 10:24 Uchwała nr XVIII/152/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
02.10.2012 10:22 Uchwała nr XVII/151/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2012 rok
02.10.2012 10:20 Uchwała nr XVII/150/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej na 2012 rok
02.10.2012 10:17 Uchwała nr XVII/149/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotowice, gmina Siechnice
02.10.2012 10:14 Uchwała nr XVII/148/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Groblice - oznaczonego symbolem "B", gmina Siechnice
02.10.2012 10:11 Uchwała nr XVII/147/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego zachodnią część obrębu Siechnice
16.04.2012 14:24 Uchwała nr XVII/146/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Siechnice w 2012 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie spłaty rat otrzymanych kredytów i pożyczek
16.04.2012 14:22 Uchwała nr XVII/145/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Siechnice kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2012
02.10.2012 10:09 Uchwała nr XVII/144/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
02.10.2012 10:06 Uchwała nr XVII/143/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w południowej części miejscowości
21.02.2012 12:22 Uchwała nr XVI/142/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Alfreda Bedryjowskiego na bezczynność Burmistrza Siechnic
21.02.2012 12:20 Uchwała nr XVI/141/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok
21.02.2012 12:17 Uchwała nr XVI/140/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu przez Burmistrza Siechnic

poprzednia 1 2 3 4 następna