Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2013 08:17 Uchwała XXXVI/229/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
11.01.2013 08:09 Uchwała XXXVI/228/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
11.01.2013 08:07 Uchwała XXXVI/227/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie
11.01.2013 08:04 Uchwała XXXVI/226/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
11.01.2013 07:54 Uchwała XXXVI/225/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
10.01.2013 13:28 Uchwała XXXV/224/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację zadania: polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice - wzmocnienie podbudowy drogi oraz wymiana i regulacja krawężników ul.Kolejowa w Żernikach Wrocławskich, gm.Siechnice
10.01.2013 13:24 Uchwała XXXV/223/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Siechnice
10.01.2013 13:22 Uchwała XXXV/222/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
21.12.2012 11:24 Uchwała XXXIV/221/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
10.01.2013 13:20 Uchwała XXXIV/220/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
10.01.2013 13:18 Uchwała XXXIV/219/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie niepieniężnego wkładu (aportu) do Siechnickiej Inwestycji Spółki Komunalnej Sp.z o.o. w celu objęcia udziałów w kapitale zakładowym nowotworzonej spółki
10.01.2013 13:15 Uchwała XXXIV/218/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Siechnice pod firmą Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10.01.2013 13:10 Uchwała XXXIII/217/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Renatę Ziobrowską na bezczynność Burmistrza Siechnic w zakresie braku odpowiedzi na pisma kierowane do Burmistrza Siechnic przez Panią Renatę Ziobrowską w dniu 29 marca 2012 r. oraz w dniu 9 maja 2012 r.
10.01.2013 13:07 Uchwała XXXIII/216/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siechnice
07.12.2012 14:39 Uchwała XXXIII/215/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
21.11.2012 08:27 Uchwała Nr XXXII/214/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach
21.11.2012 08:26 Uchwała Nr XXXII/213/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok
21.11.2012 08:24 Uchwała Nr XXXII/212/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
21.11.2012 08:22 Uchwała Nr XXXII/211/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
21.11.2012 08:20 Uchwała Nr XXXII/210/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie: zmiany uchwały nr XI/92/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
21.11.2012 08:15 Uchwała Nr XXXII/209/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
05.11.2012 14:07 Uchwała Nr XXXI/208/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania nazwy ulicy w Ozorzycach
05.11.2012 14:06 Uchwała Nr XXXI/207/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie podziału Gminy Siechnice na okręgi wyborcze
05.11.2012 14:03 Uchwała Nr XXXI/206/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
05.11.2012 13:54 Uchwała Nr XXXI/205/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
05.11.2012 13:49 Uchwała Nr XXXI/204/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie niepieniężnego wkładu (aportu) do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w celu objęcia udziałów w kapitale zakładowym nowotworzonej spółki.
26.10.2012 14:31 Uchwała Nr XXX/203/12 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
26.10.2012 14:28 Uchwała Nr XXX/202/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację zadania: polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice - budowa chodnika (odcinek ok.300 m) wraz z odtworzeniem funkcji przydrożnego rowu wzdłuż ul.Zygmunta Krasińskiego w miejscowości Ozorzyce, gm.Siechnice
26.10.2012 14:26 Uchwała Nr XXX/201/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację zadania: polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice - wykonanie przeniesienia zatok autobusowych przy ul.Żernickiej oraz budowa zatoki autobusowej przy ul. Głownej w miejscowości Święta Katarzyna, gm.Siechnice
26.10.2012 14:21 Uchwała Nr XXX/200/12 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację zadania: polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice - budowa chodnika wzdłuż ul.Bolesława Prusa w miejscowości Zębice, gm.Siechnice

1 2 3 4 następna