Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.06.2009 23:30 O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – teren aktywności gospodarczej
03.06.2009 13:51 Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa Węzła zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych przy Zakładzie Unieszkodliwiania i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie, gmina Święta Katarzyna”.
12.05.2009 13:08 Uzupełniony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w działkach 42/1, 42/2, 5, 6, 4/10, 4/11, 4/7, 4/18, 4/16, 4/15, 115, 4/21, 44/3, 3/1, 136/4, 136/6, 136/7, 136/8, 26, 33, 11 w miejscowości Trestno, gmina Święta Katarzyna
12.05.2009 13:08 Uzupełniony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w działkach 42/1, 42/2, 5, 6, 4/10, 4/11, 4/7, 4/18, 4/16, 4/15, 115, 4/21, 44/3, 3/1, 136/4, 136/6, 136/7, 136/8, 26, 33, 11 w miejscowości Trestno, gmina Święta Katarzyna
23.04.2009 12:43 Obwieszczenie dot. udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie
23.03.2009 09:45 Informacja o rozpoczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji wytwarzania energii odnawialnej w Elektrociepłowni Czechnica” w obrębie Siechnice, gmina Święta Katarzyna
26.01.2009 14:26 Obwieszczenie Wójta Gminy Święta Katarzyna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP - Święta Katarzyna - centrum
22.01.2009 15:14 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP - Siechnice tereny sportowe
03.12.2008 14:42 Obwieszczenie z dnia 03.12.2008

poprzednia 1 2 3 4 5 6