Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.05.2011 11:31 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w południowej części miejscowości
05.04.2011 14:15 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa hali produkcyjno-magazynowej na działce o numerze geodezyjnym 193/6 AM1 Żerniki Wrocławskie
23.03.2011 13:55 OBWIESZCZENIE z 23.03.2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla obszaru położonego w centrum
23.03.2011 13:52 OBWIESZCZENIE z 23.03.2011 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla obszaru położonego w północno-zachodniej części
21.03.2011 14:42 Obwieszczenie z 14.03.2011 - Rozpoczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowy hali magazynowo-warsztatowej z częścią socjalną i bytową na działkach 872/5 i 872/6 obręb Radwanice, gmina Siechnice”
15.02.2011 13:58 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 15.02.2011 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na działce o numerze geodezyjnym 193/6 AM1, obręb Żerniki Wrocławskie
04.02.2011 22:10 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 4.02.2011 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w południowej części miejscowości
04.02.2011 22:03 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 4.02.2011 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie” teren „B” dla obszaru położonego w rejonie ulicy Parkowej i Wrocławskiej
21.01.2011 12:44 Obwieszczenie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa hali magazynowo- warsztatowej z częścią socjalno bytową, na działkach 872/5 i 872/6 obręb Radwanice, gmina Siechnice”
21.12.2010 13:10 obwieszczenie Burmistrza Siechnic -w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa hali produkcyjno-magazynowej na działce o numerze geodezyjnym 193/6 AM1, obręb Żerniki Wrocławskie
16.12.2010 10:32 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa zbiornika małej retencji na działce nr 120/4, obręb Blizanowice - Trestno gmna Siechice
13.10.2010 14:41 Obwieszczenie Starosty Wrocławskiego
17.09.2010 13:35 Obwieszczenie w sprawie budowy linii 400 + 2x 110 kV Pasikurowice - Wrocław
26.07.2010 09:47 Obwieszczenie w sprawie budowy linii 400 + 2x 110 kV Pasikurowice - Wrocław
01.07.2010 14:46 Obwieszczenie Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska
16.06.2010 13:12 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic informujące o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
17.05.2010 11:03 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Siechnice z dnia 13 maja 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
12.05.2010 11:02 Informacja Burmistrza Siechnic z dnia 30 kwietnia 2010 r. o rozmieszczeniu na terenie Gminy Siechnice tablic przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
04.05.2010 11:38 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa Węzła Zagospodarowania Odpadów Wielkogabarytowych przy Zakładzie Unieszkodliwiania i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie, gmina Siechnice (działka nr 17 w Sulęcinie, gmina Siechnice)”
26.04.2010 14:20 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic - zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z prognozą oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice
12.04.2010 13:53 :„Przebudowa drogi gminnej – ul. Mickiewicza (działka nr 102) na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Wałowej w miejscowości Radwanice, gmina Siechnice”,
17.03.2010 14:19 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przedsięwzięcia - linia energetyczna Pasikurowice-Wrocław
12.02.2010 08:00 W sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa Węzła Zagospodarowania Odpadów Wielkogabarytowych przy Zakładzie Unieszkodliwiania i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie, gmina Święta Katarzyna”.
29.01.2010 14:16 Obwieszczenie w sprawie „Zakładu odzyskiwania i zagospodarowania surowców wtórnych na działce nr 193/6 w Żernikach Wrocławskich, gmina Święta Katarzyna”
16.11.2009 07:47 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części obrębów Siechnice, Kotowice i Groblice w gminie Święta Katarzyna
25.09.2009 14:04 w dniu 27 sierpnia 2009 r. wpłynął wniosek Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. zn o.o. Gać 90, 55 – 200 Oława o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa Węzła Zagospodarowania Odpadów Wielkogabarytowych przy Zakładzie Unieszkodliwiania i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie, gmina Święta Katarzyna”.
30.07.2009 11:07 informuje, iż w dniu 27 lipca 2009 r. została wydana decyzja (UG.WPR.OS/7624.DU – 3/09) umarzająca postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa Węzła Zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych przy Zakładzie Unieszkodliwiania i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie, gmina Święta Katarzyna”.
29.07.2009 09:08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki o następujących numerach ewidencyjnych 49/5 i 49/6 zlokalizowanego w Radomierzycach, gmina Święta Katarzyna
28.07.2009 14:34 informuje, iż w dniu 14 lipca 2009 r. została wydana decyzja nr 2/2009 (UG.WPR.OS/7062.D – 1/09) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, w działkach nr 1113, 760/5, 757/16, 757,/17, 739, 932/1, 753/1 dla projektowanego zespołu budynków jednorodzinnych na działkach nr 1113, 760/5 i 757/16 w obrębie Święta Katarzyna, gmina Święta Katarzyna”
07.07.2009 15:09 iż w dniu 30 kwietnia 2009 r. wpłynął wniosek p. Andrzeja Krzyśków reprezentującego proGeo sp. z o.o. (w imieniu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława z/s w Strzelinie) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa Węzła zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych przy Zakładzie Unieszkodliwiania i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie, gmina Święta Katarzyna”.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna