Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.02.2012 21:53 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z dnia 16.02.2012 w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1938 D od przejazdu kolejowego w miejscowości Święta Katarzyna do skrzyżowania z drogą wojewódzką W 395 gmina Siechnice"
16.02.2012 21:47 Obwieszczenie o rozprawie - Burmistrz Siechnic zawiadamia, że w dniu 12 marca 2012 roku o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa hali produkcyjno-magazynowej na działce o numerze geodezyjnym 193/6 AM1, obręb Żerniki Wrocławskie, gmina Siechnice"
08.02.2012 11:21 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie przedsięwzięcia "Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Hermanowice-Czechnica-Klecina na odcinku od łsupa nr 53 do słupa nr 336 poprzez R-2 Czechnica
30.01.2012 08:39 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w spraiwe wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Odnowa i modernizacja linii kolejhowej CE-30 (nr 277) na odcinku Jelcz Miłoszyce-Wrocłąw Brochów"
11.01.2012 22:41 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 9.01.2012 roku o zakończeniu postępowania "Budowa hali produkcyjno-magazynowej na działce o numerze geodezyjnym 193/6 AM1, obręb Żerniki Wrocławskie, gmina Siechnice
27.12.2011 22:29 Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia z dnia 19 grudnia o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - dot. przebudowy ul.Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395
08.12.2011 15:01 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic - zawiadomienie dotyczące postępowania dotyczącego "Budowa hali produkcyjno-magazynowej na działce o numerze geodezyjnym 193/6 AM1, obręb Żerniki Wrocławskie, gmina Siechnice
30.11.2011 13:40 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 21.07.2011 roku ws.: Przebudowy drogi powiatowej nr 1938 D od przejazdu kolejowego w miejscowości Święta Katarzyna do skrzyżowania z drogą wojewódzką W 395, gmina Siechnice
30.11.2011 12:39 Obwieszczenie z 21.11.2011 r. Burmistrza Siechnic o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa – o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i częściowa rekultywacja mokrego Składowiska Odpadów Paleniskowych EC Czechnica"
24.11.2011 14:33 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 21.11.2011 roku dotyczące postępowania na temat strategicznej oceny oddziaływania na środowisko "Planu urządzeniowo-rolnego gminy Siechnice"
04.11.2011 12:15 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 18.10.2011 dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji sieci szerokopasmowej dla zadania pn. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej
28.10.2011 10:23 Obwieszczenie z 21.10.2011 roku - postępowanie administracyjne w sprawie składowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym tj. na terenie działki nr 4/14 obręb Blizanowice-Trestno
28.10.2011 08:55 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 29.09.2011 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Groblic i części miejscowości Zębic, gmina Siechnice"
27.10.2011 12:39 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 22.09.2011 roku o ponownym prowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego "Budowa hali produkcyjno-magazynowej na działce o numerze geodezyjnym 193/6 AM1, obręb Żerniki Wrocławskie, gmina Siechnice
27.10.2011 12:37 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 12.10.2011 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia "Budowa centrum handlowego firmy EKO sp z o.o. przy ulicy Opolskiej i Prawocińskiej w Siechnicach
27.09.2011 14:06 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiającego o wydaniu w dniu 13 września 2011 roku decyzji 26/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na: Budowie drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94)
16.09.2011 14:52 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Kotowice - Siedlce
16.09.2011 10:30 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic dotyczące zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa Centrum Handlowego firmy EKO Sp. z o.o. na działce 767/4 obręb Siechnice
08.09.2011 14:07 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Siechnice z dnia 8 września 2011 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
02.09.2011 14:40 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji sieci szerokopasmowej dla zadania pn. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej
29.08.2011 07:58 Obwieszczenie - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
23.08.2011 09:24 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
04.08.2011 12:36 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - przebudowa wału Siedlce-Kotowice
26.07.2011 13:12 Obwieszczenie wojewody w sprawie budowy drogi Bielany-Łany-Długołęka (decyzja o zmianie decyzji)
21.07.2011 10:45 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia "Budowa centrum handlowego firmy EKO sp z o.o. przy ulicy Opolskiej i Prawocińskiej w Siechnicach"
13.07.2011 09:10 Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocłwskie-Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej numer 395 do drogi krajowej 94)
11.07.2011 18:17 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic dotyczące przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Groblic i części Zębic , gmina Siechnice"
25.06.2011 15:52 Obwieszczenie wojewody w sprawie budowy drogi Bielany-Łany-Długołęka
24.05.2011 09:07 Obwieszczenie Burmistrza Siechnice z 9.05.2011 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa hali magazynowo-warsztatowej z częścią socjalno-biurową, na działkach 872/5 i 872/6 obręb Radwanice, gmina Siechnice"
13.05.2011 09:26 Obwieszczenie Burmistrza Siechnice z 6.05.2011 roku o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Budowa hali produkcyjno-magazynowej na działce o numerze geodezyjnym 193/6 AM1, obręb Żerniki Wrocławskie, gmina Siechnice"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna