Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2013 18:35 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 10.01.13 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów: - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Groblice - oznaczonego symbolem
11.01.2013 18:25 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 10.01.13 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów: - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice – rejon ulic Bzowej, Kalinowej i Prawocińskiej, gmina Siechnice, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla obszaru położonego w centrum.
03.01.2013 14:14 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 27.12.2012 roku dotyczące "Planu urzędzeniowo-rolnego gminy Siechnice
07.12.2012 21:25 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 9 listopada 2012 roku - o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację w zakresie budowli przeciwpowodziowych
21.11.2012 19:09 Obwieszczenie starosty o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Budowa drogi w ulicy Grabskiego wraz z odwodnieniem w Siechnicach"
20.11.2012 14:50 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 8.11.2012 roku - wydanie decyzji nr 9/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładowej stacji paliw z pawilonem sklepowym, myjnią samochodową i wiatą nad dystrybutorami paliwa, część działki nr 93/5 obręb Prawocin, gmina Siechnice
16.10.2012 21:18 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji nr 26/12 zmieniającej decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr 24/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Kotowice-Siedlce-przebudowa wału p/pow."(obiekt WWW nr 1)
02.10.2012 14:21 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – rejon ulicy Szkolnej, gmina Siechnice.
01.10.2012 08:07 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 września 2012 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Województwa Dolnośląskiego - przedsięwzięcie - budowa przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Opatowice - przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 4)
25.09.2012 07:53 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 20.09.2012 r. w sprawie wydania decyzji nr 6/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa drogi - ulicy Henryka II, Jana Pawła II, Piłsudskiego, ulicy Gimnazjalnej oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego"
21.09.2012 11:59 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z 20.09.2012 o wszczęciu postępowania w spawie na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi w ulicy Grabskiego wraz z odwodnieniem w Siechnicach"
18.09.2012 10:34 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r, nr 24/11, zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą "Kotowice-Siedlce - Przebudowa wału p/pow." (obiekt WWW nr 1)
18.09.2012 10:16 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 16.08.2012 roku o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 26/11 z dnia 13 września 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
05.09.2012 13:33 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr. 26/11 z dnia 13 września 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
27.08.2012 11:37 Obwieszczenie z 30 lipca 2012 - postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: "Budowa drogi - ulicy Henryka III, Jana Pawła II, Piłsudskiego, ulicy Gimnazjalnej oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego"
14.08.2012 10:53 Obwieszczenie z dnia 8.08.12 - w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą - Modernizacja stacji redukcyjno-pomiarowej gazu w Żernikach Wrocławskich
18.07.2012 11:12 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek DSDiK we Wrocławiu w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 września 2011 r – budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice
18.07.2012 10:39 Obwieszczenie Starosty Wrocławskiego z 2 lipca 2012 roku
02.07.2012 11:19 Obwieszczenie z dnia 21.06.2012 w sprawie zakończenia postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia "Budowa hali magazynowo-produkcyjnej na działce o numerze geodezyjnym 193/6 AM1, obręb Żerniki Wrocławskie, gmina Siechnice"
18.06.2012 15:01 Obwieszczenie Starosty Wrocławskiego z 4.06.2012 roku
18.06.2012 09:36 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z dnia 14.06.2012
14.06.2012 14:52 Obwieszczenie SPW w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi lokalnej w Żernikach Wr.
14.06.2012 12:05 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z dnia 12.06.2012
13.06.2012 15:04 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z dnia 25.05.2012
06.06.2012 14:39 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obrębu Żerniki Wrocławskie
31.05.2012 11:52 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z 7 maja 2012 roku - w sprawie obszarów natura 2000
28.03.2012 14:50 Obwieszczenie z 5.03.2012 roku Burmistrza Siechnic informujące, że w dniu 19 marca wydał decyzję 3/2012 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1938 D od przejazdu kolejowego w miejscowości Święta Katarzyna do skrzyżowania z drogą wojewódzką W 395, gmina Siechnice"
14.03.2012 14:38 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z dnia 14.03.2012 roku w sprawie decyzji nr 1/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Przebudowa i częściowa rekultywacja mokrego składowiska odpadów paleniskowych (MSOP) EC Czechnica
14.03.2012 14:36 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z dnia 14.03.2012 roku w sprawie decyzji nr 1/2012 nakazująca właścicielom działki 4/14 w miejscowości Trestno przywrócenie poprzedniego stanu ww. gruntu
08.03.2012 12:12 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego postanowienia z dnia 8 lutego 2012 r., nr 28/2012

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna