Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2013 13:07 Obwieszczenie Starosty Powiatu wrocławskiego z dnia 12.12.2013
18.12.2013 21:34 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z 12 grudnia 2013 r. - postępowanie - Budowa ulicy Jana Pawła II z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i oświetleniem ulicznym
16.12.2013 08:05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu grudzień 2013 - w sprawie obszarów NATURA 2000
09.12.2013 17:04 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z 27 listopada 2013 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
18.11.2013 14:55 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 13.11.2013 r. o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP północno-zachodniej części obrębu Żernik Wrocławskich
14.11.2013 08:14 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z 4.11.2013 r. - Rozbudowa ul.Kanarkowej w Żernikach Wrocławskich
06.11.2013 15:27 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 28.10.2013 roku - Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94)
30.10.2013 09:35 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z 24.10.2013 r. - budowa ul.Piłsudskiego wraz z kanalizacją deszczową i przepompownią ścieków
28.10.2013 14:45 Obwieszczenie Burmistrza z 25.10.2013 r. - "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków w m.Siechnice w ulicach: Czeremchowej, Kalinowej, Berberysowej, Jaśminowej, Zielonej i Bzowej"
14.10.2013 11:46 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 14.10.2013 r. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej oraz pompowni ścieków w Groblicach, w ul.Kotowickiej i Łąkowej"
07.10.2013 14:02 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z 30.09.2013 roku - "budowa ul.Piłsudskiego wraz z kanalizacją deszczową i przepompownią scieków
04.10.2013 10:49 Obwieszczenie Burmistrza z 1.10.2013 r - Przebudowa sieci ciepłowniczej dla zasilania terenów szklarni PPO w Siechnicach
30.09.2013 14:46 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z 20.09.2013 r. - "Budowa drogi wraz z odwodnieniem w łączniku ul.Henryka III ze stadionem w Siechnicach, gmina Siechnice"
30.09.2013 14:40 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.09.2013 r. - Opatowice - przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 4)
11.09.2013 21:51 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z dnia 11.09.2013 roku - Przebudowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą, zlokalizowanej przy ul.Opolskiej 1A w Siechnicach"
11.09.2013 15:39 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z dnia 9.09.2013 roku - "Budowa i rozbudowa drogi Trestno-Blizanowice wraz z odwodnieniem i oświetleniem"
03.09.2013 13:44 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z dnia 29.08.2013 r. - budowa kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków w Siechnicach
30.08.2013 11:09 Obwieszczenie z dnia 30.08.2013 roku - UNILIGHT
26.08.2013 14:03 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego GSM-R OR Zębice
26.08.2013 14:01 Obwieszczenie Burmistrza z 26.08.13 - kanalizacja Groblice
26.08.2013 14:00 Obwieszczenie Burmistrza z 26.08.13 - Pegaz Auto
17.07.2013 11:32 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 19.06.2013 r.
28.06.2013 14:45 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z dnia 24.06.2013 - o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
11.06.2013 13:00 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 10.06.2013 r. - dotyczy decyzji środowiskowej "Budowa i rozbudowa drogi Trestno-Blizanowice wraz z odwodnieniem i oświetleniem"
07.06.2013 13:55 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 5.06.2013 r. - wyłżenie MPZP Groblice
17.04.2013 13:24 Obwieszczenie Burmistrz Siechnic z 12.04.2013 r. - wyłożenie do publicznego wglądu - projektu MPZP, Żerniki Wr., teren "F"
26.03.2013 11:39 Obwieszczenie z 25.03.2013 roku na temat dokumentów związanych ze sprawą - zmiana stanu wody na gruncie, obręb Groblice, gmina Siechnice
15.03.2013 12:54 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 12.03.2013 r. w sprawie wyłożenia (oraz ponownego wyłożenia) do publicznego wglądu projektów MPZP
18.02.2013 09:23 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 14.02.2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko "Planu urządzeniowo-rolnego gminy Siechnice"
22.01.2013 11:57 Obwieszczenie Starosty Strzelińskiego z 16.01.2013 roku w sprawie wydania decyzji nr 01/2013 Starosty Strzelińskiego - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych oraz wykonanie urządzeń wodnych w związku z przebudową ulicy Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna