Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2015 14:34 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 18.12.2014 roku dotyczące przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków w m.Prawocin oraz w m. Siechnice"
05.12.2014 12:39 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 27 listopada 2014 roku dotyczące inwestycji: "Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie-Siechnice"
05.11.2014 14:22 Obwieszczenie Starosty Wrocławskiego z 17 października 2014 r. dotyczące budowy ul.Jana Pawła II z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i oświetlenia ulicznego w Siechnicach"
03.11.2014 11:13 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 27.10.2014 r. - dotyczące przedsięwzięcia "Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie-Siechnice"
09.10.2014 14:31 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z 26.09.2014 r. dotyczące inwestycji drogowej "Rozbudowa ulicy Spacerowej w Radwanicach"
01.09.2014 19:31 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z 19 sierpnia 2014 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa ul.Kanarkowej w Żernikach Wrocławskich"
05.08.2014 07:49 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z 21 lipca 2014 roku dotyczące przebudowy ul. Sadowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, Święta Katarzyna, gm.Siechnice
05.08.2014 07:44 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z 22.07.2014 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa ulicy Piłsudskiego, ulicy Henryka III z architekturą krajobrazu wzdłuż tej ulicy z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym w miejscowości Siechnice"
31.07.2014 11:51 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 31.07.2014 roku w sprawie "Zastąpienia kotła węglowego K3 dwoma kotłami olejowymi w EC Czechnica, działka nr 386/1 obręb Siechnice"
29.07.2014 13:56 Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie przebudowy ul.Buforowej
29.07.2014 13:54 Informacja Starosty Powiatu Wrocławskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania Gminie Siechnice pozwolenia wodno-prawnego
14.07.2014 08:22 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM - Działka nr 370 obręb Siechnice nr KW WR10/000 24920/3 - Pomieszczenia przeznaczone do oddania w najem na rzecz Stowarzyszenia Sportu i Rekreacji Arawashi
14.07.2014 07:28 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 14.07.2014 roku dotyczące "Zastąpienia kotła węglowego K3 dwoma kotłami olejowymi w EC Czechnica, działka 386/1 obręb Siechnice
01.07.2014 14:38 Obwieszczenia Starosty Powiatu Wrocławskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
24.06.2014 12:33 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
24.06.2014 12:30 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
20.06.2014 11:44 Obwieszczenia Starosty Powiatu Wrocławskiego dotyczącego budowy chodnika w Iwinach
11.06.2014 16:44 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa ul. Kanarkowej w Żernikach Wrocławskich
15.05.2014 07:46 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SIECHNIC z 9 maja 2014 roku o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem ‘A’, gmina Siechnice;
13.05.2014 14:28 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 5.05.2014 r. - w sprawie postępowania administracyjnego dla inwestycji przebudowa drogi krajowej nr 94
02.05.2014 21:38 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z dnia 25 kwietnia 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania
23.04.2014 07:58 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce - teren "A", gmina Siechnice
10.04.2014 12:23 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z 3.04.2014 roku - w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej Trestno-Blizanowice"
11.03.2014 13:03 Obwieszczenie z 4.03/2014 roku - o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi ul.Łąkowej w Groblicach"
07.02.2014 15:05 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 7.02.2014 roku - o ponownym (drugim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny - oznaczonego symbolem "A", gmina Siechnice
28.01.2014 14:27 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z 21 stycznia 2014 roku - "Budowa ulicy Piłsudskiego, ulicy Henryka III z architekturą krajobrazu wzdłuż tej ulicy i ulicy Gimnazjalnej z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym w miejscowości Siechnice"
15.01.2014 15:41 Obwieszczenie Starosty Powiatu wrocławskiego z dnia 8.01.2014 - "Budowa drogi ul.Łąkowej, Groblice"
23.12.2013 08:40 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 23.12.2013 roku - o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny - oznaczonego symbolem "B", gmina Siechnice
20.12.2013 15:05 Obwieszczenie - Wojewody Dolnośląskiego z 6.12.2013 r. - Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wr. - Siechnice
20.12.2013 15:02 Obwieszczenie - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 10.12.2013 r.

1 2 3 4 5 6 następna