Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.02.2021 13:46 Sprzątanie jezdni i chodników na terenie gminy Siechnice
18.02.2021 10:03 Wykonanie 19 szt. audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Siechnice
12.02.2021 14:35 Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej szerokości 4,5 m, długości 160 m na działkach nr 140/1, 138/8, 140/26, 140/28, 136/18, 139/12, obręb Iwiny, Gmina Siechnice
12.02.2021 10:55 Przeprowadzenie audytu (ex-post) poziomu rekompensaty z tytułu świadczenia usług w 2019 i 2020 roku zleconych przez Gminę Siechnice spółce Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.
11.02.2021 13:21 Pielęgnacja 185 drzew
08.02.2021 14:12 Wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na placach zabaw na terenie Gminy Siechnice
08.02.2021 12:51 Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi zaprojektowania, wydruku oraz dostawy 30 szt. plakatów oraz 250 szt. ulotek w związku z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych”. Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
05.02.2021 14:51 UNIEWAŻNIONE: Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi zaprojektowania, wydruku oraz dostawy 30 szt. plakatów oraz 250 szt. ulotek w związku z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych”. Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
05.02.2021 14:47 Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na zaprojektowaniu i publikacji ogłoszenia prasowego w związku z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych”. Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
05.02.2021 12:09 Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przy ulicy Kościuszki w Iwinach gm. Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
04.02.2021 07:19 Zapytanie ofertowe Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy Siechnice
03.02.2021 14:39 Okresowe przeglądy, serwis systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na obiektach na terenie Gminy Siechnice
25.01.2021 14:33 Zapytanie ofertowe - Serwis aeratorów w miejscowościach na terenie Gminy Siechnice
25.01.2021 14:27 Zapytanie ofertowe - zkup i dostawa drukarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach
20.01.2021 10:57 Zapytanie ofertowe - Produkcja 9 filmów wideo o charakterze informacyjnym, tzw. „Wiadomości Siechnickich”
15.01.2021 14:50 Czyszczenie terenu gminy Siechnice z dzikich wysypisk oraz po zakończeniu zbiórki
13.01.2021 13:57 Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi w zakresie biegłego rewidenta, który dokona badania przygotowanego przez Gminę Siechnice sprawozdania okresowego/rocznego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR) za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wraz z rozliczeniem i zestawieniem dokumentów księgowych w ramach projektu pn.: „Realizacja pilotażowego projektu rozwiązań Smart City dla gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
13.01.2021 10:59 Zapytanie ofertowe - Wykonanie usług kominiarskich w zakresie czyszczenia przewodów kominowych wraz z przeprowadzeniem ustawowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych w budynkach na terenie Gminy Siechnice w 2021 roku
29.12.2020 07:24 Zapytanie ofertowe - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami, kotami w schronisku dla bezdomnych zwierząt, oraz podejmowanie interwencji w sprawach zwierząt dzikich, pochodzących z terenu gminy Siechnice
23.12.2020 11:28 Zapytanie ofertowe - „Wykonywanie napraw instalacji i urządzeń elektrycznych w gminnych obiektach komunalnych”
22.12.2020 13:29 Zapytanie ofertowe - Zakup, dostawa i transport wraz z rozładunkiem materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Siechnicach i jednostek organizacyjnych Gminy Siechnice
16.12.2020 11:49 Zapytanie ofertowe - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami, kotami w schronisku dla bezdomnych zwierząt, oraz podejmowanie interwencji w sprawach zwierząt dzikich, pochodzących z terenu gminy Siechnice
14.12.2020 12:02 Zapytanie ofertowe - Usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, wolno żyjących kotów oraz ofiar zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) z terenu gminy Siechnice w 2021 r.
14.12.2020 11:57 Zapytanie ofertowe - Usuwanie, przechowywanie, transport i przekazywanie do utylizacji martwych zwierząt z terenu Gminy Siechnice w 2021
11.12.2020 11:43 ZAPYTANIE OFERTOWE - Przedłużenie oraz zakup licencji oprogramowania zabezpieczającego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
10.12.2020 14:52 Zapytanie ofertowe - dot. wyłonienia wykonawcy usługi w zakresie biegłego rewidenta, który dokona badania przygotowanych przez Gminę Siechnice sprawozdań finansowych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR) w związku z rozliczeniem dofinansowania w ramach projektu pn.: „Realizacja pilotażowego projektu rozwiązań Smart City dla gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
01.12.2020 12:14 Zapytanie ofertowe - "Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej szerokości 4,5m, długości 160m na działkach nr 140/1, 138/8, 140/26, 136/19, 136/18, 139/12, obręb Iwiny, Gmina Siechnice"
26.11.2020 13:44 Zapytanie ofertowe - Wykonanie rozbiórki budynków gospodarczych i garaży na działce nr 281/91,nr 281/115,nr 801/3 ,nr 801/6 w Siechnicach przy ulicy Szkolnej nr 5,7,9 oraz w Świętej Katarzynie przy ul. Żernickiej nr 1 działka nr 572/7
26.11.2020 12:17 Zapytanie ofertowe - Wycinka i frezowanie drzew grudzień 2020
25.11.2020 14:24 Zapytanie ofertowe - "Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej szerokości 4,5m, długości 160m na działkach nr 140/1, 138/8, 14/26, 136/19, 136/18, 139/12, obręb Iwiny, Gmina Siechnice"

1 2 3 4 5 6 następna