Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.10.2019 17:00 Dostawa i posadzenie 40 szt. drzew oraz wymiana 166 szt. drzew na terenach Gminy Siechnice
16.10.2019 17:00 Zagospodarowanie terenu skweru przy ul. Kościuszki w Iwinach na działce drogowej nr 283/2 zgodnie z projektem zieleni i wytycznymi przedstawionymi w załącznikach
15.10.2019 14:31 Zapytanie ofertowe – Dostawę i montaż 2 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego przy ul. Topolowej w Grodziszowie, gmina Siechnice
14.10.2019 09:44 Zapytanie ofertowe – Dostawę i montaż 3 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego przy ul. Wincentego Witosa w Ozorzycach, gmina Siechnice
14.10.2019 09:38 Zapytanie ofertowe – Dostawę i montaż 6 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego przy ul. Lipowej i ulicy Jesionowej w Żernikach Wrocławskich, gmina Siechnice
11.10.2019 13:26 Zapytania ofertowe - "Zakup i dostawa napowietrzacza pływającego na potrzeby gminy Siechnice"
10.10.2019 13:24 Zapytania ofertowe - "Wykonanie osłony śmietnikowej przy budynku komunalnym na ul .Wiosennej 13 w Siechnicach"
09.10.2019 16:21 Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych przy 217 drzewach rosnących na terenie Gminy Siechnice wraz z posprzątaniem terenu, wywiezieniem i utylizacją pozostałości po pracach pielęgnacyjnych, zgodnie z załączoną listą (załącznik nr 1)
09.10.2019 10:10 Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę, demontaż istniejących urządzeń wraz z utylizacją, a także dostawa i montaż nowych urządzeń na plac zabaw znajdujący się przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach
01.10.2019 07:50 Wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. "Rozbudowa ul. Osiedlowej w Siechnicach" realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
27.09.2019 14:02 Wykonanie ekspertyz dendrologicznych 5 szt. sztuk drzew, dla każdego drzewa oddzielnie, rosnących na terenie Gminy Siechnice, w tym: 1) 2 drzew w gatunku dąb szypułkowy rosnących w Siechnicach na terenie os. Perłowego przy ul. Henryka III (działki nr 549/228 i 549/179), 2) 2 drzew rosnących na terenie ogrodu przyszkolnego w Świętej Katarzynie przy ul. Głównej 94 (działka nr 566/4) w gatunku sosna czarna oraz kasztanowiec biały, posiadających numerację w terenie: 9 i 10, 3) 1 drzewa w gatunku lipa drobnolistna rosnącego na terenie ogrodu przedszkolnego w Świętej Katarzynie przy ul. Dąbrowskiego 3 (działka nr 578) będącego się w kolizji z schodami wejściowymi do budynku przedszkolnego.
27.09.2019 14:00 Wycinka 12 szt. drzew wraz z frezowaniem pni wg listy w załączniku. Usługa obejmuje również posprzątanie terenu, utylizację biomasy.
27.09.2019 07:37 Zapytanie ofertowe opracowanie „Programu zwalczania komarów i kleszczy naturalnymi metodami, w tym biologicznymi, na terenie gminy Siechnice”
25.09.2019 12:53 Zapytanie ofertowe:" Doradztwo prawne, ekonomiczno – finansowe oraz techniczne w zakresie przygotowania do realizacji przez Gminę Siechnice zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku komunalnego w miejscowości Święta Katarzyna wraz z dostawą wyposażenia, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, w systemie „pod klucz” w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, w szczególności w procesie wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy z partnerem prywatnym
25.09.2019 09:05 „Zapytanie ofertowe – Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie rekreacyjnym przy ul. Kolejowej w Groblicach, gmina Siechnice”
16.09.2019 14:46 Zapytanie ofertowe - "Doczyszczanie terenu gminy Siechnice po zakończeniu III części zbiórki objazdowej w 2019 r."
11.09.2019 08:56 Oczyszczanie z roślinności wskazanych do rowu zlokalizowanych na terenie Gminy Siechnice
11.09.2019 08:54 Dostarczenie i montaż wiaty śmietnikowej na terenie przedszkola im. Jana Pawła II w Siechnicach przy ul. Osiedlowej 23a
10.09.2019 11:12 Zapytanie ofertowe - „Rozpoznanie i inwentaryzacja warunków hydrologicznych i hydraulicznych istniejących zbiorników małej retencji na terenie gminy Siechnice”
09.09.2019 11:54 Zapytanie ofertowe - "Wyrównanie i przygotowanie części terenu działki nr 45/1 w Sulęcinie pod montaż urządzeń placu zabaw"
04.09.2019 14:05 Zapytanie ofertowe – Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie rekreacyjnym przy ul. Kolejowej w Groblicach, gmina Siechnice
03.09.2019 11:26 Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustów ulicznych na terenie Gminy Siechnice
28.08.2019 10:48 Zapytanie ofertowe - Remont pokrycia altany przy świetlicy wiejskiej "Pod Lipami" w Zębicach, gmina Siechnice"
28.08.2019 09:39 Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie terenu w zakres którego wchodzą: załadunek, transport z miejscowości Szostakowice dz. Nr 166/6 oraz rozładunek, plantowanie i uprawienie ziemi urodzajnej w Siechnicach wzdłuż ul. Ciepłowniczej, działka nr 742/2 Treść: zgodnie z załącznikiem
19.08.2019 12:25 Zapytanie ofertowe Zagospodarowanie terenu w zakres którego wchodzą: załadunek, transport z miejscowości Szostakowice dz. Nr 166/6 oraz rozładunek, plantowanie i uprawienie ziemi urodzajnej w Siechnicach wzdłuż ul. Ciepłowniczej, działka nr 742/2
14.08.2019 10:03 Wycinka 15 szt. drzew wraz z frezowaniem pni wg listy w załączniku. Usługa obejmuje również posprzątanie terenu, utylizację biomasy
13.08.2019 14:32 Wymiana drewnianego ogrodzenia wzdłuż cieku wodnego oraz wokół zbiornika wodnego w Zębicach w Gminie Siechnice
13.08.2019 13:32 Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę, a także dostawa i montaż 3 urządzeń na plac zabaw znajdujący się przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach wraz z wykonaniem nawierzchni placu zabaw
05.08.2019 12:50 ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont pokrycia altany przy świetlicy wiejskiej "Pod Lipami" w Zębicach, gmina Siechnice
30.07.2019 14:41 Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę, a także dostawa i montaż 3 urządzeń na plac zabaw znajdujący się przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach wraz z wykonaniem nawierzchni placu zabaw

1 2 3 4 5 6 następna