Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2018 15:00 Wykonywanie drobnych napraw instalacji i urządzeń elektrycznych w gminnych obiektach komunalnych
06.12.2018 08:13 Zapytanie Ofertowe - Zakup i dostawa UTM
05.12.2018 15:40 Zapytanie ofertowe - Zakup sprzetu gastronomicznego do świetlicy wiejskiej w Zacharzycach, Gmina Siechnice
04.12.2018 11:58 Zapytanie Ofertowe - Przedłużenie licencji aplikacji Legislator Standard w wersji OPEN
03.12.2018 12:44 1. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych metodami alpinistycznymi przy 75 drzewach rosnących na terenie Gminy Siechnice wraz z posprzątaniem terenu, wywiezieniem i utylizacją pozostałości po pracach pielęgnacyjnych, zgodnie z załączoną listą (załącznik nr 1) 2. Wykonanie wycinki 8 szt. drzew wraz z frezowaniem pni na głębokość 20 cm w głąb gruntu oraz posprzątaniem biomasy, posprzątaniem terenu, wywiezieniem i utylizacją pozostałości po wycince, zgodnie z załączoną listą (załącznik nr 2). 3. Raport w formie pisemnej o stanie zdrowotnym drzew wymienionych w załączniku nr 1 oraz drzewa rosnącego przy ul. Dunikowskiego w Radwanicach
28.11.2018 08:35 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup czytników kart z pinpadem do zastosowania w Urzędzie Miejski w Siechnicach do wydawania e-Dowodów.
26.11.2018 14:36 Wykonywanie drobnych napraw instalacji i urządzeń elektrycznych w gminnych obiektach komunalnych
26.11.2018 08:08 Zapytanie ofertowe - Wykonanie i montaż balustrady na przepuście na ul. Sienkiewicza w Siechnicach oraz wykonanie dodatkowych przęseł wraz z montażem do istniejącej balustrady na przepuście na ul. Henryka III w Siechnicach
21.11.2018 11:13 Aktualizacja operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z powierzchni utwardzonych zanieczyszczonych na terenie miasta Siechni
21.11.2018 09:35 Dostawa i montaż urządzenia sprawnościowego typu piramida linowa na terenie rekreacyjnym przy ul. Kolejowej w Groblicach, gmina Siechnice dz. nr 35/2
20.11.2018 14:56 Wykonanie piłkochwytu przy boisku wielofunkcyjnym, ul.Batorego w Mokrym Dworze
20.11.2018 14:54 Zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w Zacharzycach, gmina Siechnice
19.11.2018 14:35 Zakup, dostawa i transport wraz z rozładunkiem materiałów biurowych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie w związku z realizacją projektu pn. "Równi w przyszłość - zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
16.11.2018 14:40 Wykonanie przeglądów placów zabaw na terenie gmminy Siechnice-kontrola coroczna podstawowa
14.11.2018 16:55 Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do budynku świetlicy w Ozorzycach przy ul. Krasińskiego 1d
14.11.2018 14:17 Dostawa i montaż 2 wiat drewnianych i 1 altany na terenie rekreacyjnym przy ul. Kolejowej w Groblicach, gmina Siechnice z podziałem na dwa zadania
14.11.2018 14:10 Wykonanie okresowych rocznych przeglądów stanu technicznego obiektów komunalnych Gminy Siechnice
13.11.2018 15:01 Dostawa i posadzenie 65 szt. drzew w bryle oraz przesadzenie 5 szt. drzew na terenach Gminy Siechnice: 1) Uzupełnienie zagospodarowania poprzez dosadzenie drzew w gatunku dąb szypułkowy w ilości 56 szt. w miejsce tzw. wypadów przy drodze Trestno – Blizanowice, 2) Posadzenie 7 szt. drzew w gatunku brzoza pożyteczna „Doorenbos’ na terenie rekreacyjnym w Groblicach, na działce nr 35/2, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, 3) Posadzenie 2 szt. drzew przy ul. Henryka III w Siechnicach, w tym 1 szt. w gatunku jesion wąskolistny „Raywood” w kwaterze po wywrocie jawora oraz drzewo w gatunku buk pospolity „Dawyck Purple” w nieurządzonej kwaterze wskazanej przez Zamawiajacego, 4) Przesadzenie 5 szt. drzew w gatunku jarząb szwedzki o obwodach pni 16-18 cm w Biestrzykowie z terenu działki nr 20/26 na działkę nr 20/25 (sąsiednia działka) w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
05.11.2018 12:51 Uzupełnienie zagospodarowania terenu zieleni przyulicznej z podziałem na zadania: 1) przy ul. Jarzębinowej na odcinku od ul. Modrzewiowej do ronda włącznie. Prace obejmują dosadzenie/wymianę w ilości ok. 220 szt. krzewów tawuły japońskiej, wymianę uszkodzonych, drewnianych rollborderów, oraz uzupełnienie/wymianę geowłókniny, a także uzupełnienie kory przy wymienianych roślinach. 2) przy ul. Piłsudskiego w pasie drogowym działki gminnej sąsiadujących z blokami mieszkalnymi, na długości od nr 20 do skrzyżowania z ul. Henryka III. Prace obejmują dosadzenie tzw. „wypadów’ krzewów berberysu w ilości ok. 70 szt., uzupełnienie/wymiana oraz montaż geowłókniny, uzupełnienie kory przy wymienianych roślinach oraz wzdłuż rosnących roślin.
05.11.2018 10:36 Dostawa i zakup wyposażenia w postaci schodołazu gąsienicowego dla Szkoły Podstawowej w Radwanicach
23.10.2018 08:20 Wykonanie rozbiórki budynku na działce nr 784/17 w Radwanicach
19.10.2018 12:54 Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego w Radwanicach przy ul. 1 Maja 7
19.10.2018 09:28 Wykonanie prac remontowych garaży i częściowa rozbiórka w ZOZ przy ul. Żeromskiego 1 w Świętej Katarzynie
19.10.2018 08:40 Wykonanie prac remontowych 3 garaży w Gminnym Centrum kultury przy ul. Fabrycznej 15 w Siechnicach
16.10.2018 10:22 Wycinka 31 szt. drzew wraz z frezowaniem pni wg listy w załączniku. Usługa obejmuje również posprzątanie terenu, utylizację biomasy
12.10.2018 13:24 Przebudowa drogi powiatowej nr 1939D polegająca na wykonaniu miejsc parkingowych w miejscowości Żerniki Wrocławskie", działka nr 295 ulica Parkowa, obr. Żerniki Wrocławskie, gm. Siechnice
11.10.2018 13:57 Wykonanie ekspertyz dendrologicznych 5 szt. sztuk drzew, dla każdego drzewa oddzielnie, rosnących na terenie Gminy Siechnice, uznanych za pomniki przyrody, w tym: 1 drzewa w gatunku dąb szypułkowy przy ul. Opolskiej w Siechnicach przy posesji nr 27 (działka nr 83/17). 4 drzew w gatunku dąb szypułkowy przy ul. Cedrowej w Radwanicach przy posesjach nr 11, 13, 15 (działki nr 1052/8, 1052/9, 1052/10).
11.10.2018 13:19 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup czytników kart z pinpadem do zastosowania w Urzędzie Miejski w Siechnicach do wydawania e-Dowodów.
09.10.2018 14:43 Wykonanie progów zwalniających wyspowych w miejscowości Siechnice: ul. Gimnazjalna, ul. Piastów Śląskich (Świerczewskiego, ul. Zacisze, ul. Włościańska, ul. Lwowska,ul. Prawocińska, ul. Szkolna, ul. Staszica, ul. Sportowa, ul. Jana Pawła II, w miejscowości Święta Katarzyna: ul. Sienkiewicza, progów zwalniających płytowych w miejscowości Święta Katarzyna: ul. Nowa, ul. Żeromskiego, ul. Strażacka, w miejscowości Iwiny: ul. Kościuszki, w miejscowości Groblice: ul. Zacisze
09.10.2018 10:50 Zapytanie Ofertowe - Zakup Laptopów na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz Rady Miejskiej w Siechnicach.

1 2 3 4 5 6 następna