Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.08.2018 10:37 Zapewnienie usługi przewozu uczniów wraz z opiekunami Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie w ramach projektu „Równi w przyszłość – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice"
14.08.2018 10:36 Zorganizowanie trzydniowej wycieczki edukacyjnej "Na agaty" dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach jako część projektu pn. "Równi w przyszłość - zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
10.08.2018 13:02 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup licencji MS Windows
10.08.2018 12:59 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup telefonów VoIP
10.08.2018 11:45 Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego
07.08.2018 08:01 Zorganizowanie trzydniowej wycieczki edukacyjnej „Na agaty” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach jako część projektu pn. "Równi w przyszłość - zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
03.08.2018 08:47 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Tytuł zadania: Wykonanie fundamentów pod wiaty autobusowe
26.07.2018 09:35 Wykonanie inwentaryzacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Siechnice
26.07.2018 09:33 Opracowanie rysunków warsztatowych oraz wykonanie prac polegających na modernizacji pomostu zlokalizowanego przy zbiorniku retencyjnym w Siechnicach
26.07.2018 09:30 Rozwój małej infrastruktury przy zbiorniku wodnym Błękitna Laguna w Siechnicach przy wsparciu finansowym Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego 2018 - dostawa sprzętu ratowniczego
25.07.2018 14:18 Dostawa namiotu plenerowego do Zacharzyc, gmina Siechnice
23.07.2018 14:47 Wykonanie drenażu francuskiego w ciągu drogi gminnej ulica Różana w miejscowości Groblice
23.07.2018 13:31 „Rozwój małej infrastruktury przy zbiorniku wodnym Błękitna Laguna w Siechnicach” przy wsparciu finansowym Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego 2018.” W podziale na zadania: a) Zadanie nr 1 dostawa i montaż tablicy informacyjnej b) Zadanie nr 2 dostawa sprzętu ratowniczego
20.07.2018 13:57 Wykonanie oraz dostawa tablicy informacyjnej – ul. Morelowa w Zacharzycach
20.07.2018 11:13 Dostawa namiotu plenerowego do Zacharzyc, gmina Siechnice
20.07.2018 08:31 Opracowanie rysunków warsztatowych oraz wykonanie prac polegających na modernizacji pomostu zlokalizowanego przy zbiorniku retencyjnym w Siechnicach
17.07.2018 14:34 Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych Gminy Siechnice, dokonanie przeglądów technicznych oraz wykonanie rysunków tablic bezpiecznikowych i instalacji elektrycznych
17.07.2018 13:09 Wycinka 12 szt. drzew wraz z frezowaniem pni wg listy w załączniku. Usługa obejmuje również posprzątanie terenu, utylizację biomasy.
17.07.2018 09:12 Wykonanie drenazu francuskiego w ciągu drogi gminne ulica Różana w miejscowości Groblice
12.07.2018 14:04 Wykonanie prac remontowych wg. PROJEKTU BUDOWLANEGO -PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WARUNKÓW PRZECIWPOZAROWYCH przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach
05.07.2018 11:25 Konserwacja wraz z przywróceniem sprawności działania systemu monitoringu gminnego terenu ZUiROK w Sulęcinie, gmina Siechnice
04.07.2018 16:22 Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siechnice w 2018 roku
02.07.2018 14:13 Wykonanie inwentaryzacji cmentarza w Groblicach
29.06.2018 14:00 Dostawa zabawek wodnych będących wyposażeniem przystani zlokalizowanej przy zbiorniku retencyjnym w Siechnicach
29.06.2018 13:29 Dostawa zabawek wodnych będących wyposażeniem przystani zlokalizowanej przy zbiorniku retencyjnym w Siechnicach
28.06.2018 14:46 Zakup z dostawą oraz montażem sprzętu do kuchni w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach
26.06.2018 13:24 Wykonanie nawierzchni tymczasowej z płyt żelbetonowych drogowych o wym. 3000x1500 na długości 20 m i szerokości 4,5 m e ciągu drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Iwiny, Gmina Siechnice
25.06.2018 14:46 Wykonanie demontażu i montażu kotła kondensacyjnego olejowego na c.o. i c.w.u. w Katolickiej Szkole Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kotowicach na podstawie audytu energetycznego wykonanego przez Firmę Energy Saver
25.06.2018 11:30 Wykonanie prac remontowych wg. projektu budowlano-wykonawczego systemu sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania klatki schodowej oraz wymiany stolarki drzwiowej w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach
22.06.2018 10:08 Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji w Szkole Podstawowej przy ul. Podwalnej 1 w Kotowicach

1 2 3 4 5 6 następna