Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2019 14:14 Wykonanie prac remontowych blacharsko – dekarskich budynku mieszkalnego przy ul. Wiosennej 13 w Siechnicach
17.05.2019 12:52 Wykonanie opinii technicznej celem ustalenia czy połączenie dwóch obiektów przedszkola w Świętej Katarzynie przy ul. Dąbrowskiego 3 drzwiami spełnia wymogi aktualnych przepisów przeciwpożarowych
15.05.2019 11:59 Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę – modernizację świetlicy w Iwinach przy ul. Miodowa 12
14.05.2019 09:44 Wymiana drzew na terenach zieleni publicznej w Siechnicach oraz pielęgnacja w/w drzew przez okres 5 miesięcy od daty odbioru prac w tym: I. Posadzenie 84 szt. drzew w gatunkach, odmianach, parametrach przedstawionych w załączonej liście (załącznik nr 1). II. Pielęgnacja drzew przez kres 5 miesięcy od posadzenia roślin.
14.05.2019 09:38 Zapytanie ofertowe - Montaż słupków drewnianych wokół działki nr 542/57, kąpielisko Błękitna Laguna oraz demontaż istniejącego ogrodzenia wzdłuż drogi dojazdowej na teren kąpieliska (dz. nr 549/76 i 549/77) w Siechnice
13.05.2019 15:02 Zapytanie ofertowe - Wykonanie prac remontowych ściany bocznej OSP w Sulimowie przy ul. Kochanowskiego 34
10.05.2019 13:52 Zapytanie ofertowe - DOSTAWA 2 NAMIOTÓW EKSPRESOWYCH DLA SOŁECTWA SMARDZÓW
10.05.2019 11:41 Zapytanie ofertowe - DOSTAWA NAMIOTU PLENEROWEGO DLA SOŁECTWA MOKRY DWÓR
10.05.2019 10:55 Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach
10.05.2019 10:11 Montaż słupków drewnianych wokół działki nr 542/57, kąpielisko Błękitna Laguna
09.05.2019 14:09 Zakup i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku świetlicy w Ozorzycach przy ul. Krasińskiego 1d oraz do świetlicy w Sulimowie przy ul. Kochanowskiego 3
08.05.2019 15:16 Wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowej w ciągu drogi gminnej ulica Modrzewiowa w miejscowości Zębice, działka nr 199/23, obręb Zębice, Gmina Siechnice
08.05.2019 15:10 Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Księżnej Anny z Przemyślidów w Siechnicach
08.05.2019 12:25 Naprawa studni na kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Żerniki Wrocławskie, Sulęcin, Święta Katarzyna
08.05.2019 11:09 Zagospodarowanie terenów zieleni przyulicznej w Siechnicach oraz pielęgnacja w/w terenów przez okres 5 miesięcy od daty odbioru prac w tym: I. Zagospodarowanie klombów przy ul. Fieldorfa na odcinku od ul. Zacisza do ul. Jana Pawła II w Siechnicach zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w załączniku nr 1 oraz zagospodarowanie klombów przy ul. Kościelnej i Marszałka J. Piłsudskiego zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w załączniku nr 2. II. Pielęgnacja przez okres 5 miesięcy zagospodarowanych klombów.
08.05.2019 10:26 Przeniesienie przystanku w Smardzowie przy ul. Mikołaja Reja, gmina Siechnice do nowej lokalizacji wraz z budową nowej zatoki oraz przebudową zjazdu na działkę nr 17 w Smardzowie, gmina Siechnice.
08.05.2019 10:16 Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej przy ul. Głównej 94 w Świętej Katarzynie
08.05.2019 09:35 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem separatora tłuszczu i skrobii na istniejącym przyłączu kanalizacji sanitarnej budynku przedszkola przy ul. Osiedlowej 23 w Siechnicach
06.05.2019 09:45 Wykonanie opinii technicznej celem ustalenia czy połączenie dwóch obiektów przedszkola w Świętej Katarzynie przy ul. Dąbrowskiego 3 drzwiami spełnia wymogi aktualnych przepisów przeciwpożarowych
25.04.2019 12:39 Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowej 7a
25.04.2019 08:25 Demontaż wraz z utylizacją urządzeń znajdujących się na placu zabaw w Trestnie.
25.04.2019 08:23 Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Radwanicach przy ul. Szkolnej 14a
17.04.2019 16:57 Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji technicznej remontu, niezbędnej do zlecenia i realizacji robót remontowych obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej ul. Czeremchowej w miejscowości Siechnice, Gmina Siechnice wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją
15.04.2019 14:32 Zapytanie Ofertowe - Zakup i dostawa niszczarki.
15.04.2019 12:37 Zapytanie ofertowe - Wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowej w ciągu drogi gminnej ulica Modrzewiowa w miejscowości Zębice, działka nr 199/23, obręb Zębice, Gmina Siechnice
15.04.2019 09:45 Zapytanie ofertowe – Dostawa i montaż altany o kształcie sześciokątnym (w rzucie poziomym) oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej wewnątrz altany i dwóch istniejących wiat, na terenie rekreacyjnym przy ul. Kolejowej w Groblicach, gmina Siechnice
15.04.2019 08:59 Zapytanie oferotwe - Zakup i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku świetlicy w Ozorzycach przy ul. Krasińskiego 1d
11.04.2019 15:17 Zapytanie Ofertowe - Zakup i dostawa sprzętu oraz akcesoriów IT na potrzeby Urzędu Miejskiego.
11.04.2019 14:21 Zapytanie Ofertowe - Zakup i dostawa laptopów oraz telefonu komórkowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
11.04.2019 09:11 Wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

1 2 3 4 5 6 następna