Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.02.2011 14:35 Uchwała nr V/33/11 w sprawie planu prac Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
17.02.2011 14:33 Uchwała nr V/32/11 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku
15.02.2011 10:16 Bużet 2011 - Uchwała Nr V/31/11 Budżetowa na rok 2011 Gminy Siechnice z dnia 10 lutego 2011 roku
17.02.2011 14:29 Uchwała nr V/30/11 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
10.02.2011 12:15 UCHWAŁA NR IV/29/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla obszaru położonego w północno-zachodniej części
10.02.2011 12:14 UCHWAŁA NR IV/28/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice dla obszaru w rejonie ulic Wałowej, Starowiejskiej i Szerokiej
10.02.2011 12:12 UCHWAŁA NR IV/27/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice dla obszaru w rejonie ulicy Grafitowej
10.02.2011 12:09 UCHWAŁA NR IV/26/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Święta Katarzyna dla obszaru w rejonie ulicy Polnej
10.02.2011 12:04 UCHWAŁA NR IV/25/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Święta Katarzyna dla obszaru w rejonie ulicy Żernickiej
10.02.2011 12:02 UCHWAŁA NR IV/24/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Sulęcin-Szostakowice i Zębice
10.02.2011 11:58 UCHWAŁA NR IV/23/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice i Grodziszów
10.02.2011 11:44 UCHWAŁA NR IV/22/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Iwiny, Smardzów, Żerniki Wrocławskie i Ozorzyce
10.02.2011 11:39 Uchwała nr IV-21-11 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
10.02.2011 11:16 Uchwała nr IV-20-11 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Siechnice

poprzednia 1 2 3 4