Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.04.2010 08:08 Uchwała Nr XXXVI/273/10 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Siechnice poŜyczki długoterminowej na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2010
26.04.2010 08:06 Uchwała Nr XXXVI/ 272 /10 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Siechnice kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2010
26.04.2010 08:05 Uchwala Nr XXXVI/271/10 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Siechnice kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
26.04.2010 08:03 Uchwala Nr XXXVI/270/10 - zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2010 Gminy Siechnice
12.03.2010 12:08 Uchwała Nr XXXV/269/10 - w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez KAzimierza Zienkiewicza na bezczynność Wójta Gminy Święta Katarzyna
12.03.2010 12:07 Uchwała Nr XXXV/268/10 - w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok
12.03.2010 12:04 Uchwała Nr XXXV/266/10 - w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na 2010 rok
12.03.2010 12:04 Uchwała Nr XXXV/267/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
12.03.2010 12:01 Uchwała Nr XXXV/264/10 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Żernikach Wrocławskich
12.03.2010 12:01 Uchwała Nr XXXV/265/10 - w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2010 rok
12.03.2010 11:58 Uchwała Nr XXXV/263/10 - w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości na terenie Gminy SIechnice
12.03.2010 11:54 Uchwała Nr XXXV/262/10 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siechnice na lata 2010-2012
12.03.2010 11:52 Uchwała Nr XXXV/261/09 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siechnice na rok 2010
12.03.2010 11:51 Uchwała Nr XXXV/260/09 - w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siechnicach
12.03.2010 11:50 Uchwała Nr XXXV/259/09 - w sprawie nadania statutu dla Jednostki Obsługi Szkół w Siechnicach
03.02.2010 10:42 Uchwała Nr XXXIV/257/09 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Mokrym Dworze
03.02.2010 10:42 Uchwała Nr XXXIV/258/09 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie
03.02.2010 10:41 Uchwała Nr XXXIV/256/09 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomierzycach
03.02.2010 10:40 Uchwała nr XXXIV/255/10 - Uchwała budżetowa na rok 2010
03.02.2010 10:39 Uchwała Nr XXXIV/254/09 - w sprawie przyjęcia projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Siechnice
03.02.2010 10:34 Uchwała Nr XXXIV/253/09 - w sprawie wykonania zmian w Planie Odnowy Miejscowości Kotowice na lata 2007-2013 zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/52/07 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 26 kwietnia 2007

poprzednia 1 2 3 4