Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2018 09:33 Rada Miejska w Siechnicach - skład osobowy
15.02.2011 09:57 Budżet 2011 - Uchwała Nr V/31/11 Budżetowa na rok 2011 Gminy Siechnice z dnia 10 lutego 2011 roku
07.02.2011 09:52 UCHWAŁA NR IV/29/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla obszaru położonego w północno-zachodniej części
07.02.2011 09:47 UCHWAŁA NR IV/27/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice dla obszaru w rejonie ulicy Grafitowej
07.02.2011 09:43 UCHWAŁA NR IV/26/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Święta Katarzyna dla obszaru w rejonie ulicy Polnej
07.02.2011 09:41 UCHWAŁA NR IV/25/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Święta Katarzyna dla obszaru w rejonie ulicy Żernickiej
07.02.2011 09:25 UCHWAŁA NR IV/22/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Iwiny, Smardzów, Żerniki Wrocławskie i Ozorzyce
07.02.2011 09:23 Uchwała nr IV-21-11 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
07.02.2011 09:16 Uchwała nr IV-20-11 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Siechnice
20.12.2010 11:21 Protokół nr I/10 sesji Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 listopada 2010 r
20.12.2010 11:14 uchwała nr II-13-10 w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świetej Katarzynie
20.12.2010 11:13 uchwała nr II-12-10 w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów
20.12.2010 11:12 uchwała nr II-11-10 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów
20.12.2010 11:11 uchwała nr II-10-10 w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej
20.12.2010 11:09 uchwała nr II-9-10 w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
20.12.2010 11:05 uchwała nr II-8-10 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
20.12.2010 11:02 uchwała nr II-7-10 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej
20.12.2010 11:01 uchwała nr II-6-10 w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
20.12.2010 11:00 uchwała nr II-5-10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
20.12.2010 10:57 uchwała nr II-4-10 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
20.12.2010 10:54 uchwała nr II-3-10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Siechnicach
20.12.2010 10:53 uchwała nr I-2-10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Siechnicach
20.12.2010 10:51 uchwała nr I-1-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Siechnicach
20.12.2010 10:49 uchwała nr XLIII-334-10 w sprawie nadania nazwy ulicy w Żernikach Wrocławskich
20.12.2010 10:46 uchwała nr XLIII-333-10 w sprawie nadania nazwy ulicy w Żernikach Wrocławskich
20.12.2010 10:43 uchwała nr XLII-332-10 w sprawie nadania nazwy ulicy w Ozorzycach
20.12.2010 10:42 uchwała nr XLII-331-10 w sprawie nadanoa nazwy ulicy w Iwinach
20.12.2010 10:26 uchwała nr XLIII-327-10 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania na rzecz Województwa Dolnośląskiego za nieruchomości gruntowe
20.12.2010 10:23 uchwała nr XLIII-326-10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
17.02.2011 14:46 Protokół nr IV/11 sesji Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 stycznia 2011 roku

1 2 następna