x 
Drukuj
Mariusz Różnowicz 18.02.2016 14:09

Skarbnik Gminy

­
Komentarz

­

Funkcję Skarbnika Gminy sprawuje: Krystyna Chmura


Zadania Skarbnika Gminy - głównego księgowego budżetu
Do zakresu działania i kompetencji Skarbnika Gminy należy:
1)    wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości i budżetu;
2)    nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy;
3)    kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
4)    współdziałanie w opracowaniu projektu budżetu;
5)    nadzór nad prawidłowym sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej;
6)    nadzór nad Wydziałem Finansowo-Księgowym oraz Biurem ds. Budżetu i Kontroli;
7)    wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub z upoważnienia Burmistrza.

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Skarbnik Gminy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:18.02.2016
Data publikacji:18.02.2016 14:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.02.2016 14:09 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)