x 
Drukuj
Mariusz Różnowicz 25.03.2015 11:22

Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego

­
Kto może wystąpić z wnioskiem /zainicjować sprawę:

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium kraju w formie pisemnej
Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator (w  obecności tej osoby, wyjątek stanowią osoby, które  nie ukończyły 5 roku życia)

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej RP.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Wymagane wnioski i dokumenty:
•    Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
(do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty)

Komentarz

­Data wytworzenia informacji: 25.03.2015 r.
Osoba odpowiedzialna za treść: Zofia Wasiewicz  (zwasiewicz@umsiechnice.pl, tel. 71/786 09 20)
Osoba odpowiedzialna za treść: Mariusz RóżnowiczMetryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.03.2015 11:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.01.2020 13:35 Usunięto załącznik Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf (Aleksandra Chlebosz)
21.01.2020 13:35 Dodano załącznik "utrata lub uszkodzenie dowodu.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
01.03.2019 12:32 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
01.03.2019 12:25 Usunięto załącznik Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf (Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:24 Usunięto załącznik DO szczegolowe informacje dot.przetwarzania danych osobowych.pdf (Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:24 Dodano załącznik "DO szczegolowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych.docx" (Aleksandra Chlebosz)
26.06.2018 10:52 Dodano załącznik "DO szczegolowe informacje dot.przetwarzania danych osobowych.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
26.06.2018 10:51 Usunięto załącznik DO szczegolowe informacje dot.przetwarzania danych osobowych.pdf (Aleksandra Chlebosz)
29.05.2018 12:18 Dodano załącznik "DO szczegolowe informacje dot.przetwarzania danych osobowych.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
01.12.2017 08:18 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
01.12.2017 08:18 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
01.12.2017 08:18 Dodano załącznik "Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
25.03.2015 11:25 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
25.03.2015 11:22 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)