x 
Drukuj
Mariusz Różnowicz 01.09.2008 13:40

Uchwała Nr XIV/100/07 - w sprawie rozpatrzenia skargi Eugeniusza Kostka na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna

­

 


Uchwała Nr XIV/ 100/07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 20 grudnia 2007 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Eugeniusza Kostka na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Po zapoznaniu się z uchwałą Nr  24/12/07 Komisji Rewizyjnej z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie skargi Eugeniusza Kostka na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, Rada Gminy uznaje skargę złożoną przez Eugeniusza Kostka na  Wójta Gminy Święta Katarzyna  za niezasadną.

 

§ 2

Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy  Woźniak

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/100/07 - w sprawie rozpatrzenia skargi Eugeniusza Kostka na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.09.2008 13:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.03.2009 14:20 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.03.2009 13:21 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
01.09.2008 11:40 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)