x 
Drukuj
Aleksandra Chlebosz 29.01.2021 14:23

Utworzenie Gminnego Biura Spisowego w Siechnicach

­

ZARZĄDZENIE Nr 7/2021

BURMISTRZA SIECHNIC

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Siechnicach

 

Na podstawie art. 34 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Tworzy się Gminne Biuro Spisowe w Gminie Siechnice z siedzibą w Urzędzie Miejski w Siechnicach, zwane dalej „GBS”, do wykonywania prac spisowych w ramach  narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. w rozumieniu ustawy
z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań
w 2021 r.

§ 2.

Pracami spisowymi kieruje Komisarz spisowy – Milan Ušák Burmistrz Siechnic.

§ 3.

W skład GBS wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Siechnicach, wykonujący prace spisowe:

 1. Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego – Barbara Kosterska;
 2. Członkowie:
 1. Anna Borowska – Koordynator gminny,
 2. Sylwia Zaor,
 3. Malwina Stanasiuk,
 4. Joanna Musialik,
 5. Anna Szutowicz,
 6. Anna Zielonka,
 7. Joanna Kusztal,
 8. Grzegorz Woźniak.

§ 4.

1. Do głównych zadań GBS należy w szczególności:

 1. zorganizowanie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych;
 2.  wsparcie rachmistrzów spisowych przeprowadzających spis powszechny wśród osób bezdomnych;
 3.  współpraca z Wojewódzkim Biurem Spisowym we Wrocławiu, zwanym dalej „WBS”, przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów spisowych oraz przeprowadzeniu egzaminu testowego sprawdzającego wiedzę i przygotowanie kandydatów na rachmistrzów spisowych;
 4.  monitorowanie czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy
  i raportowanie wyników tego monitorowania Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego;
 5. współpraca z WBS przy popularyzacji spisu powszechnego na terenie gminy.

 

2. Szczegółowy zakres zadań GBS wraz z harmonogramem prac zawiera Instrukcja Organizacyjna do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

 

§ 5.

Obsługę pracy Biura zapewnia Urząd Miejski w Siechnicach.

 

§ 6.

Zarządzenie wschodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                           

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Utworzenie Gminnego Biura Spisowego w Siechnicach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.01.2021 14:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.01.2021 14:23 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Chlebosz)