x 
Drukuj
Mariusz Różnowicz 15.06.2018 13:34

Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agrsywną

­

HODOWLA I UTRZYMYWANIE PSÓW RAS UZNAWANYCH ZA AGRESYWNE

 

1.  Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

2.  Zezwolenia nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany                       w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

3. Organem właściwym w sprawie cofnięcia zezwolenia, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

4. W razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa właściwy organ dokonuje zmiany zezwolenia.

5. Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia są podejmowane w formie decyzji administracyjnej.

 

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

 

· amerykański pit bull terrier;

· pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

· buldog amerykański;

· dog argentyński;

· pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

· tosa inu;

· rottweiler;

· akbash dog;

· anatolian karabash;

· moskiewski stróżujący;

· owczarek kaukaski.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoba zamierzająca utrzymywać psa rasy uznawanej za agresywną lub prowadzić hodowlę takich psów.

Opłaty:

Opłata skarbowa - 82 zł

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy Urzędu:
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr konta: 89 9584 1092 2010 10000101 0004

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji, po przeprowadzeniu wizji w miejscu utrzymywania psa (psów) – do miesiąca czasu.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej
  • świadectwo szczepienia psa.

 

 

 

Komentarz

­Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Kruk
Osoba udostępniająca informację: Aleksandra Chlebosz

 

 


 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agrsywną
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.06.2018 13:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.06.2019 09:51 Dodano załącznik "Wniosek_zezwolenie_na_utrzymywanie_psa_rasy_agresywnej.docx" (Aleksandra Chlebosz)
13.06.2019 09:50 Usunięto załącznik Wniosek - zezwolenie na utrzymywanie psa rasy agresywnej.docx (Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:39 Usunięto załącznik Wniosek_zezwolenie_na_utrzymywanie_psa_rasy_agresywnej.docx (Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:39 Dodano załącznik "Wniosek - zezwolenie na utrzymywanie psa rasy agresywnej.docx" (Aleksandra Chlebosz)
25.06.2018 13:55 Dodano załącznik "Wniosek_zezwolenie_na_utrzymywanie_psa_rasy_agresywnej.docx" (Aleksandra Chlebosz)
25.06.2018 13:54 Usunięto załącznik Wniosek_zezwolenie_na_utrzymywanie_psa_rasy_agresywnej.docx (Aleksandra Chlebosz)
15.06.2018 09:00 Dodano załącznik "Wniosek_zezwolenie_na_utrzymywanie_psa_rasy_agresywnej.docx" (Aleksandra Chlebosz)
15.06.2018 08:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
15.06.2018 08:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
15.06.2018 08:59 Usunięto załącznik Wniosek - (Aleksandra Chlebosz)
13.08.2014 13:06 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.01.2010 13:08 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.08.2008 13:34 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)