x 
Drukuj
Aleksandra Chlebosz 12.05.2020 10:36

Ogłoszenie w sprawie otwartego naboru wniosków o dotację na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Siechnice w 2020 roku

­

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) oraz § 6 ust. 1 i 2 uchwały nr XXI/200/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Siechnice (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 1945) Burmistrz Siechnic ogłasza otwarty nabór wniosków o dotację na rozwój sportu w Gminie Siechnice.

1.    Wysokość środków przewidziana na ten cel w budżecie Gminy Siechnice w 2020 r.: 84 000,00 zł


2.    Cel publiczny, który ma być realizowany w ramach ogłaszanego naboru:
Pokrycie kosztów korzystania z gminnych obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego (ze szczególnym uwzględnieniem obiektów służących szkoleniu dzieci i młodzieży).


3.    Termin i sposób składania wniosków: do 26 .05.2020 roku do godz. 15.10 osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12. Decyduje data wpływu oferty do Kancelarii.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie w sprawie otwartego naboru wniosków o dotację na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Siechnice w 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.05.2020 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.05.2020 15:43 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
12.05.2020 10:38 Dodano załącznik "Zarządzenie + ogłoszenie otwartego naboru wniosków.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
12.05.2020 10:38 Dodano załącznik "Uchwała XXI 200 20.pdf" (Aleksandra Chlebosz)
12.05.2020 10:36 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Chlebosz)