x 
Drukuj
Aleksandra Chlebosz 28.06.2019 07:52

Informacja w sprawie stosowania nowych wzorów informacji i deklaracji podatkowych

­

Informacja w sprawie stosowania nowych wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Od 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) zastępuje – przewidziane dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Ustawa daje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych także kompetencje do określenia, w stosownym rozporządzeniu, sposobu przesyłania informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz do określenia rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone te deklaracje i informacje. Dotychczas o możliwości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej decydowała rada gminy.

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach.

Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należy do podatników.

Wzory formularzy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów:

 

informacja: Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie stosowania nowych wzorów informacji i deklaracji podatkowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.06.2019 07:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.01.2020 12:18 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 12:18 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
03.01.2020 07:50 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
28.06.2019 07:52 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Chlebosz)