Wnioski,odpowiedzi, interpelacje 2019

Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje dostepne są tutaj...

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wnioski,odpowiedzi, interpelacje 2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2019 10:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
01.07.2019 12:51 Dodano załącznik "wniosek - Jakub Kłosiński - nakładka
bitumiczna ul. Bzowa.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.06.2019 14:06 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
07.06.2019 14:06 Dodano załącznik "wniosek 0003.41.2019 A. Kłosowska z
5.06.19 dot. przycinki drzew.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.06.2019 14:05 Dodano załącznik "interp. 0003.42. 2019 J.Kłosiński z
6.06.19 dot. real. progr. rewitalizacji.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.06.2019 14:05 Dodano załącznik "zapyt. 0003.43.2019 J.Kłosiński z
6.06.19 dot.ul. Poprzecznej.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.06.2019 14:05 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
05.06.2019 16:01 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
05.06.2019 16:00 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
05.06.2019 16:00 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
05.06.2019 15:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
05.06.2019 15:58 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
04.06.2019 14:00 Dodano załącznik "wniosek 0003.40.2019 J. Kłosiński z
3.06.19. 2 spr. utrzymania zieleni.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
04.06.2019 14:00 Dodano załącznik "zapytanie 0003.39.2019 A. Schindler z
23.05.19 dot centrów przesiadkowych.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
04.06.2019 14:00 Dodano załącznik "zapytanie 0003.38.2019 A. Schindler z
23.05.19 dot. strategii rozw. gm..pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
04.06.2019 14:00 Dodano załącznik "wniosek 0003.37.2019 A. Schindler z
23.05.19 dot.urządzenia używanego w PPO.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
04.06.2019 14:00 Dodano załącznik "wniosek 0003.36.2019 Ł.Kropski z
23.05.16 dot. weekendowego kursu linii 800.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
04.06.2019 14:00 Dodano załącznik "wniosek 0003.35.2019 M.Rorat z 23.05.19
dot. bud. chodnika w M. Dworze z progr. Bezp.Droga.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
04.06.2019 14:00 Dodano załącznik "zapytanie 0003.34.2019 klubu Gmina Fair
Play z 23.05.19 dot.uzup. uch. budż. i inf. o ośr.
zdrowia.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
04.06.2019 14:00 Dodano załącznik "zapytanie 0003.33.2019 Ł.Kropski z
23.05.19 dot. wyk. szkoły.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
04.06.2019 14:00 Dodano załącznik "wniosek 0003.32.2019 klubu Gmina Fair
Play z 23.05.19 dot.przepływu inf. między UM i
jedn.pom..pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
04.06.2019 14:00 Dodano załącznik "wniosek 0003.31.2019 Ł.Kropski z
23.05.19 dot.aktualizacji rej. umów.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
04.06.2019 14:00 Dodano załącznik "wniosek 0003.30.2019 J. Kłosinski z
20.05.2019 dot. utrzymania zieleni.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "zapytanie klubu Gmina Fair
Play-25.04.19.dot.ośrodka zdrowia w Siechnicach.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "zapytanie klubu Gmina Fair Play -
25.04.19 dot.budowy szkoły w Siechnicach.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "zapytanie A. Schindler- 29.03.19 dot.
Strugi Miłoszowskiej.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "zapytanie A. Schindler - 29.03.19
dot.dokumentacji proj.centrów Park&Ride w Kotowicach i
Zębicach.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "zapytanie A. Schindler - 25.04.19 dot.
niskiego cisnienia wody w Groblicach.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "zapytanie A. Schindler - 25.04.19 dot.
aktualiacji Strategii rozwoju gminy.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "wniosek Ł. Kropski - 25.04.19 o zakaz
postoju na ul. Jana Pawła II w Siechnicach.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "wniosek klubu Gmina Fair Play -25.04.19
o publikacje tekstu jednolitego uchwały budżetowej.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "wniosek J. Kłosiński-25.04.19 o
naprawę ul.Bzowej w Radwanicach.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "wniosek J. Kłosiński - 25.04.19 dot.
zaniedbań w parku w Żernikach Wrocł.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "wniosek A.Schindler - 28.03.19 o
uzupełnienie Studium uwarunkowań i kier. zagosp.gminy.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "wniosek A. Schindler - 29.03.19 dot
aktualizacji Strategii rowoju gminy.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "interpelacja A. Schindler -6.03.2019-
dzierżawa miejsc post. dla DLA.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
25.02.2019 08:12 Dodano załącznik "interpelacja - Jakub Kłosiński -
12.02.19 - ośrodek zdrowia.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
25.02.2019 08:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
25.02.2019 07:31 Dodano załącznik "wniosek - Katarzyna Nowak-Pokorny -
23.01.19 - multimodalne centra przesiadkowe.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
25.02.2019 07:31 Dodano załącznik "wniosek - Katarzyna Nowak-Pokorny
23.01.19 - Sala gimnastyczna w SP w Św. Katarzynie.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
20.02.2019 16:00 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
04.01.2019 10:09 Dodano załącznik "Wniosek Klubu Gmina Fair Play
3.01.19.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
04.01.2019 10:09 Dodano załącznik "Wniosek J.Olczak i A. Krzyzanowskiego
2.01.19.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
04.01.2019 10:08 Usunięto załącznik 2. Wniosek J.Olczak i A.
Krzyzanowskiego.pdf

(Aleksandra Chlebosz)
04.01.2019 10:08 Usunięto załącznik 1.Wniosek Klubu Gmina Fair Play.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
04.01.2019 10:06 Dodano załącznik "1.Wniosek Klubu Gmina Fair Play.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
04.01.2019 10:06 Dodano załącznik "2. Wniosek J.Olczak i A.
Krzyzanowskiego.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
04.01.2019 10:05 Usunięto załącznik 2. Wniosek J.Olczak i A.
Krzyzanowskiego.pdf

(Aleksandra Chlebosz)
04.01.2019 10:05 Usunięto załącznik 1.Wniosek Klubu Gmina Fair Play.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
04.01.2019 10:05 Usunięto załącznik 2. Wniosek J.Olczak i A.
Krzyzanowskiego.pdf

(Aleksandra Chlebosz)
04.01.2019 10:05 Dodano załącznik "2. Wniosek J.Olczak i A.
Krzyzanowskiego.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)