Wnioski, odpowiedzi, interpelacje 2019

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wnioski, odpowiedzi, interpelacje 2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2019 10:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "zapytanie klubu Gmina Fair
Play-25.04.19.dot.ośrodka zdrowia w Siechnicach.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "zapytanie klubu Gmina Fair Play -
25.04.19 dot.budowy szkoły w Siechnicach.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "zapytanie A. Schindler- 29.03.19 dot.
Strugi Miłoszowskiej.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "zapytanie A. Schindler - 29.03.19
dot.dokumentacji proj.centrów Park&Ride w Kotowicach i
Zębicach.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "zapytanie A. Schindler - 25.04.19 dot.
niskiego cisnienia wody w Groblicach.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "zapytanie A. Schindler - 25.04.19 dot.
aktualiacji Strategii rozwoju gminy.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "wniosek Ł. Kropski - 25.04.19 o zakaz
postoju na ul. Jana Pawła II w Siechnicach.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "wniosek klubu Gmina Fair Play -25.04.19
o publikacje tekstu jednolitego uchwały budżetowej.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "wniosek J. Kłosiński-25.04.19 o
naprawę ul.Bzowej w Radwanicach.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "wniosek J. Kłosiński - 25.04.19 dot.
zaniedbań w parku w Żernikach Wrocł.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "wniosek A.Schindler - 28.03.19 o
uzupełnienie Studium uwarunkowań i kier. zagosp.gminy.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "wniosek A. Schindler - 29.03.19 dot
aktualizacji Strategii rowoju gminy.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.05.2019 14:04 Dodano załącznik "interpelacja A. Schindler -6.03.2019-
dzierżawa miejsc post. dla DLA.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
25.02.2019 08:12 Dodano załącznik "interpelacja - Jakub Kłosiński -
12.02.19 - ośrodek zdrowia.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
25.02.2019 08:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
25.02.2019 07:31 Dodano załącznik "wniosek - Katarzyna Nowak-Pokorny -
23.01.19 - multimodalne centra przesiadkowe.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
25.02.2019 07:31 Dodano załącznik "wniosek - Katarzyna Nowak-Pokorny
23.01.19 - Sala gimnastyczna w SP w Św. Katarzynie.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
20.02.2019 16:00 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
04.01.2019 10:09 Dodano załącznik "Wniosek Klubu Gmina Fair Play
3.01.19.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
04.01.2019 10:09 Dodano załącznik "Wniosek J.Olczak i A. Krzyzanowskiego
2.01.19.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
04.01.2019 10:08 Usunięto załącznik 2. Wniosek J.Olczak i A.
Krzyzanowskiego.pdf

(Aleksandra Chlebosz)
04.01.2019 10:08 Usunięto załącznik 1.Wniosek Klubu Gmina Fair Play.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
04.01.2019 10:06 Dodano załącznik "1.Wniosek Klubu Gmina Fair Play.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
04.01.2019 10:06 Dodano załącznik "2. Wniosek J.Olczak i A.
Krzyzanowskiego.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
04.01.2019 10:05 Usunięto załącznik 2. Wniosek J.Olczak i A.
Krzyzanowskiego.pdf

(Aleksandra Chlebosz)
04.01.2019 10:05 Usunięto załącznik 1.Wniosek Klubu Gmina Fair Play.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
04.01.2019 10:05 Usunięto załącznik 2. Wniosek J.Olczak i A.
Krzyzanowskiego.pdf

(Aleksandra Chlebosz)
04.01.2019 10:05 Dodano załącznik "2. Wniosek J.Olczak i A.
Krzyzanowskiego.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)