Komunikat w sprawie konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Burmistrz Siechnic zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

 

Konsultacje zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Siechnic nr 123/2018 z 23 listopada 2018 roku zostaną przeprowadzone w dniach od 23 listopada do 7 grudnia 2018 roku.

 

1.          Konsultacje przeprowadzone będą za pomocą następujących instrumentów dialogu
społecznego:

 

  1. umieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Gminy Siechnice,
  2. umieszczenia informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Siechnicach,
  3. wyłożenia projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach (Kancelaria),
  4. powiadomienia o treści projektu uchwały i rozpatrzenia uwag do projektu jednostek pomocniczych gminy oraz organizacji pozarządowych, z którymi gmina współpracowała dotychczas,
  5. spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w siedzibie Urzędu Miejskiego
    w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II 12 w Siechnicach (3 piętro, sala sesyjna) w dniu
    28 listopada 2018 r. o godz. 16:00.

 

2.   Za przeprowadzenie konsultacji społecznych, koordynację działań oraz przygotowanie
sprawozdania z konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Mariusz Różnowicz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikat w sprawie konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.11.2018 13:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż