Zapytanie ofertowe - Wycena, wydruk i dostarczenie poradników jak postępować w sytuacji zagrożeń w wariantach: 500 szt., 1000 szt., 2000 szt., 3000 szt.

Siechnice, 8.10.2018 r.

            …..................................................

                     pieczęć zamawiającego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym na :

 

Wycenie, wydruku i dostarczeniu poradników jak postępować w sytuacji zagrożeń w wariantach:
 500 szt., 1000 szt., 2000 szt., 3000 szt.

 

 1. Zamawiający: Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice.
 2. Przedmiot zamówienia : Wydruk i dostarczenie poradników jak postępować w sytuacji zagrożeń
 3. Termin realizacji zamówienia: do 17 października 2018 r.
 4. Kryterium oceny ofert:

Cena: 100 %

Inne kryteria: nie dotyczy

 1. Inne istotne warunki zamówienia:

a. Parametry techniczne :

 • Format A5 lub zbliżony
 • Objętość : ok 60 str + okładka (lub ilość dostosowana przez oferenta do pliku załączonego do zapytania)
 • Środek : Kreda błysk minimum 150 g/m2, kolor 4+4
 • Okładka : Kreda błysk minimum 200 g/m2, kolor 4+0
 • Nakład : 500 szt., lub 1000 szt., lub 2000 szt., lub 3000 szt.

 

b. Zakres prac :

 • Wycena wariantów
 • Wydruk, złożenie i oprawa poradnika jednego z wybranych wariantów
 • Zakup przez oferenta praw do niektórych ilustracji (np. w banku zdęć), których przykłady są podane w dołączonym do zapytania PDFie
 • Transport do siedziby zamawiającego wliczony w koszt usługi.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 10 października do godziny 10.00 na adres mailowy wss@umsiechnice.pl
 

 1. Płatności : 14 dni po wpływie na kancelarię Urzędu Miejskiego w Siechnicach prawidłowo wystawionej faktury.
 2. Osoba prowadząca sprawę: Aleksandra Chlebosz, achlebosz@umsiechnice.pl, 71/786 09 85
 3. Dostawa na adres: Urząd Miejski w Siechnicach, Wydział Spraw Społecznych, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, pok. 303
 4. Dane Zamawiającego: Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, NIP: 912-10-05-691.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Chlebosz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe - Wycena, wydruk i dostarczenie poradników jak postępować w sytuacji zagrożeń w wariantach: 500 szt., 1000 szt., 2000 szt., 3000 szt.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.10.2018 14:36