Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia opłaty parkingowej na parkingu przy stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach dla osób spoza Gminy Siechnice

W związku z Uchwałą nr LI/422/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 7 czerwca 2018 r. Burmistrz Siechnic ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia opłaty parkingowej na parkingu przy stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach dla osób spoza Gminy Siechnice.

 

W konsultacjach mieszkańcy Gminy będą udzielać odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy mieszkańcy Gminy wyrażają zgodę, aby parking przy stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach był płatny dla osób, które nie są mieszkańcami Gminy Siechnice? TAK/NIE
  2. Czy w przypadku wprowadzenia odpłatności za ten parking, mieszkańcy Gminy chcieliby otrzymywać karty parkingowe uprawniające do bezpłatnego parkowania? TAK/NIE
  3. Czy w przypadku wprowadzenia odpłatności za ten parking, mieszkańcy Gminy chcieliby aby środki pozyskane z opłat były przeznaczane na funkcjonowanie i rozwój kąpieliska Błękitna Laguna? TAK/NIE

 

Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 7 czerwca 2018 r. do dnia 21 czerwca 2018 r.

 

Udział w konsultacjach mogą brać pełnoletni mieszkańcy Gminy Siechnice. Konsultacje będą polegać na zasięgnięciu opinii wśród mieszkańców Gminy Siechnice w formie udzielenia odpowiedzi na wyżej wymienione pytania za pomocą poczty elektronicznej.

 

Odpowiedzi opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania należy przesyłać na adres e-mail: konsultacje@umsiechnice.pl

 

Odpowiedzi złożone po terminie konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia opłaty parkingowej na parkingu przy stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach dla osób spoza Gminy Siechnice
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.06.2018 12:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż