Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania materiałów do wniosku o dofinansowanie w ramach KONKURSU NR POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020) Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Salwa

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania materiałów do wniosku o dofinansowanie w ramach KONKURSU NR POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020) Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.05.2018 12:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż