Zgłoszenie zgonu

Wymagane dokumenty
1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej.
2. Osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport.
3. Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

 

Miejsce złożenia dokumentów
Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, IV piętro, pok. 401,      
tel. 71 786 09 19

Zgon zgłasza się i rejestruje w miejscu zdarzenia.

 

Opłaty
Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

 

Termin i sposób załatwienia
Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.
Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest 1 odpis skrócony aktu zgonu.

 

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Inne informacje
Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:

  • małżonku lub dzieciach zmarłego,
  • najbliższych krewnych lub powinowatych,
  • osobach, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon,
  • osobach, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
  • administratorze domu.

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść: Dorota Cieśla, Kamila Kliszczak

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie zgonu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:09.09.2015
Data publikacji:09.09.2015 11:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż