Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego/uzupełnienie brakujących danych w akcie stanu cywilnego

Wymagane dokumenty
wypełniony wniosek;
dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Miejsce złożenia dokumentów
Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, III piętro, pok. 314,       
tel. 71 786 09 19

Opłaty
w wyniku sprostowania/uzupełnienia wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 39 zł.,
pełnomocnictwo 17 zł.,
Opłatę uiszcza się na rachunek Urzędu Miejskiego w Siechnicach nr 89 9584 1092 2010 1000 0101 0004 lub w kasie Urzędu.

Termin i sposób załatwienia
Sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.
Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej.
Po sprostowaniu/uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wydaje się jeden odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść: Dorota Cieśla, Kamila Kliszczak

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego/uzupełnienie brakujących danych w akcie stanu cywilnego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:09.09.2015
Data publikacji:09.09.2015 09:46