Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Wymagane dokumenty
Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
Wniosek o przyjęcie oświadczenia
Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie można złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu    o rozwiązaniu małżeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice,  IV piętro pokój 401,
tel. 71 786 09 19.

Opłaty
Od czynności urzędowej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 11 zł.
Opłatę uiszcza się na rachunek Urzędu Miejskiego w Siechnicach nr 89 9584 1092 2010 1000 0101 0004 lub w kasie Urzędu.

Termin i sposób załatwienia
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
Jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Siechnicami, a wnioskodawca nie dysponuje odpisem aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ,
- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść: Dorota Cieśla, Kamila Kliszczak

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:09.09.2015
Data publikacji:09.09.2015 09:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż