Nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"

Wymagane dokumenty
Wniosek wraz z podaniem daty i miejsca zawarcia małżeństwa Jubilatów oraz numerami PESEL.
 

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice,  IV piętro pokój 401,
tel. 71 786 09 19.

 

Termin i sposób załatwienia
Wniosek o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" przekazywany jest do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który przesyła go Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia można dokonać (w przypadku Jubilatów obchodzących 50 rocznicę pożycia małżeńskiego) w tym samym roku co obchodzony jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub lutym, wniosek można składać od miesiąca listopada w poprzedzającym roku.

Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie kilku miesięcy od daty złożenia wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ceremonia wręczenia medalu odbywają się w Urzędzie Stanu Cywilnego    w Siechnicach.

 

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach
- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść: Dorota Cieśla, Kamila Kliszczak

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:09.09.2015
Data publikacji:09.09.2015 08:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż