Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoba zobowiązana do wymeldowania się.
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 
Uwagi:
Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:
1.    w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
Powyższe zasady dotyczą również cudzoziemców.
Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego). Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Opłaty:
Czynność wymeldowania jest bezpłatna natomiast pobranie zaświadczenia o wymeldowaniu jest płatne 17 zł

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r., Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011 r. Nr 220, poz.1306)
 
Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

•    formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”
•    dowód osobisty lub paszport
•    w przypadku cudzoziemców- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo lub kartę pobytu

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Data wytworzenia informacji: 25.03.2015 r.
Osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Łuczak  (eluczak@umsiechnice.pl, tel. 71/786 09 20)
Osoba odpowiedzialna za treść: Mariusz RóżnowiczMetryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.03.2015 12:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.05.2020 11:17 Dodano załącznik "Zgłoszenie wyjazdu poza granice
Rzeczypospolitej Polskiej.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
28.05.2020 11:17 Usunięto załącznik Zgłoszenie wyjazdu poza granice
Rzeczypospolitej Polskiej.pdf

(Aleksandra Chlebosz)
28.05.2020 09:43 Dodano załącznik "Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza
granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
28.05.2020 09:42 Usunięto załącznik Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza
granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf

(Aleksandra Chlebosz)
28.05.2020 09:41 Dodano załącznik "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca
pobytu stałego.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
28.05.2020 09:41 Dodano załącznik "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca
pobytu czasowego.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
28.05.2020 09:41 Usunięto załącznik Zgłoszenie wymeldowania z miejsca
pobytu czasowego.pdf

(Aleksandra Chlebosz)
28.05.2020 09:40 Usunięto załącznik Zgłoszenie wymeldowania z miejsca
pobytu stałego.pdf

(Aleksandra Chlebosz)
12.05.2020 09:52 Dodano załącznik "Wzór pełnomocnictwa.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
12.05.2020 09:50 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o
wymeldowaniu.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
17.09.2019 11:20 Dodano załącznik "szczegółowe informacje dot.
przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
17.09.2019 11:20 Usunięto załącznik szczegolowe informacje dot.
przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności.docx

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:27 Dodano załącznik "szczegolowe informacje dot.
przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności.docx"

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:27 Usunięto załącznik szczegolowe informacje
dot.przetwarzania danych osobowych.pdf

(Aleksandra Chlebosz)
29.05.2018 12:01 Dodano załącznik "szczegolowe informacje dot.przetwarzania
danych osobowych.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
02.01.2018 12:35 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
02.01.2018 12:35 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
02.01.2018 12:34 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
02.01.2018 12:34 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
02.01.2018 12:34 Dodano załącznik "Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza
granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
02.01.2018 12:34 Dodano załącznik "Zgłoszenie wyjazdu poza granice
Rzeczypospolitej Polskiej.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
02.01.2018 12:34 Dodano załącznik "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca
pobytu stałego.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
02.01.2018 12:34 Dodano załącznik "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca
pobytu czasowego.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
25.03.2015 12:09 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)