Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego


Kto może wystąpić z wnioskiem /zainicjować sprawę:

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium kraju w formie pisemnej
Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator (w  obecności tej osoby, wyjątek stanowią osoby, które  nie ukończyły 5 roku życia)

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej RP.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Wymagane wnioski i dokumenty:
•    Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
(do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty)

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Data wytworzenia informacji: 25.03.2015 r.
Osoba odpowiedzialna za treść: Zofia Wasiewicz  (zwasiewicz@umsiechnice.pl, tel. 71/786 09 20)
Osoba odpowiedzialna za treść: Mariusz RóżnowiczMetryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.03.2015 11:22