Wydawanie dowodów osobistych

W związku z wejściem w dniu 4 marca 2019 r. nowych przepisów z zakresu wydawania dowodów osobistych następuje zmiana wniosku o wydanie dowodu osobistego (wniosek do pobrania na dole strony).

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.


Opłaty:
Dowody są bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
30 dni.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz.1464 z późn.zm),
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz.212 z późn. zm.).

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
•    wniosek o wydanie dowodu osobistego;
•    1 aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35X45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się
o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
•    osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
•    osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
•    dowód lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

 

Od 4 marca 2019 roku obowiązują nowe przepisy z zakresu wydawania dowodów osobistych, które wprowadzają nowy dowód z warstwą elektroniczną.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowód) znajdują się na stronie www.edowod.gov.pl.

 

W przypadku schorzenia uniemożliwiającego osobiste zgłoszenie się do urzędu  w celu załatwienia formalności związanej z wydaniem dowodu osobistego, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 71/786 09 20

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Data wytworzenia informacji: 01.03.2019 r.
Osoby odpowiedzialna za treść: Anna Borowska, Zofia Wasiewicz (71/786 09 20)
Osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Chlebosz

 

 


 

 

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydawanie dowodów osobistych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.03.2015 11:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.01.2020 13:34 Dodano załącznik "wniosek o wydanie dowodu.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
21.01.2020 13:33 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie dowodu
osobistego.pdf

(Aleksandra Chlebosz)
07.03.2019 12:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
04.03.2019 10:05 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
04.03.2019 10:04 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
04.03.2019 10:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
04.03.2019 10:02 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
04.03.2019 10:02 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
04.03.2019 10:01 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
04.03.2019 10:01 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
04.03.2019 10:01 Dodano załącznik "DO szczegółowe informacje dot.
przetwarzania danych osobowych.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
04.03.2019 10:00 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
04.03.2019 10:00 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
01.03.2019 11:28 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie dowodu
osobistego.pdf

(Aleksandra Chlebosz)
01.03.2019 11:28 Usunięto załącznik DO szczegolowe informacje dot.
przetwarzania danych osobowych.docx

(Aleksandra Chlebosz)
01.03.2019 11:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:25 Dodano załącznik "DO szczegolowe informacje dot.
przetwarzania danych osobowych.docx"

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:25 Usunięto załącznik DO szczegolowe informacje
dot.przetwarzania danych osobowych.pdf

(Aleksandra Chlebosz)
26.06.2018 10:52 Dodano załącznik "DO szczegolowe informacje
dot.przetwarzania danych osobowych.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
26.06.2018 10:52 Usunięto załącznik DO szczegolowe informacje
dot.przetwarzania danych osobowych.pdf

(Aleksandra Chlebosz)
29.05.2018 12:18 Dodano załącznik "DO szczegolowe informacje
dot.przetwarzania danych osobowych.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
01.12.2017 08:17 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
01.12.2017 08:17 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
25.03.2015 11:02 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)