Informacja o dokumentach związanych z działalnością szkoły


status jednostki: Szkoła Podstawowa nr 2 w Siechnicach

- Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1379);


- Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
•    Statutu, (załącznik nr 2)
•    Zarządzeń Kuratora,
•    Zarządzeń Dyrektora szkoły,
•    Planu Nadzoru Pedagogicznego
•    Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Osoba odpowiedzialna za treść: Cezar Szeligiewicz
Osoba zamieszczająca informację: Mariusz Różnowicz

 

 


 

 

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o dokumentach związanych z działalnością szkoły
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.10.2014 13:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż