Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.,  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.)

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Opłaty:

Opłata skarbowa:brak

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy Urzędu:
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy o/Święta Katarzyna
nr 89 9584 1092 2010 10000101 0004


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r.,  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) nie ma obowiązku odpowiedzi na wniosek

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski, pokój nr 215, tel. 71 / 786 09 38


Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.


Dokumenty
1. Wniosek o zmianę sposobu zagospodarowania terenu.

 

 

 

 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Szutowicz
Osoba udostępniająca informację: Mariusz Różnowicz

 

 


 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.01.2013 10:30