INFORMACJA

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Przedsiębiorco! sprawdź czy Twój wpis został przekazany z gminnej EDG do CEIDG. www.ceidg.gov.pl
Od 01 stycznia 2012 r. wszystkie wpisy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zostały przekazane z ewidencji gminnej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej(CEIDG).Z chwilą przekazania wpisów do CEIDG organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Jeżeli nie ma Twojego wpisu w CEIDG,udaj się do Urzędu Gminy/Miasta w którym rejestrowałeś firmę w celu aktualizacji danych. To dla Ciebie bardzo ważne!

Przedsiębiorcy zamierzający dokonać czynności:
- wpisu, zmiany,
- zawieszenia,
- wznowienia, wykreślenia wpisu z CEIDG, wchodzą na www.ceidg.gov.pl, wpisują swój NIP i dokonują zamierzonej czynności,jednocześnie weryfikując swoje dane przeniesione do CEIDG. Infolinia CEIDG 808 055 088


Jeżeli Przedsiębiorca nie znajduje swojego wpisu w CEIDG prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12 pod nr telefonu 71 786 09 62 (godziny pracy ...).


Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie lub wykreślenie wykonywania działalności przed 20 września 2008 r. w Urzędzie Skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a nie wykreślili wpisu z ewidencji działalności zostali przekazani do CEIDG, jako osoby prowadzące działalność. Takim osobom proponujemy sprawdzenie na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl, czy nadal figurują w bazie bieżącej ewidencji działalności gospodarczej.

 

 


 

 

 

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1.
Szczegółowe informacje na stronie:

www.ceidg.gov.pl oraz www.mg.gov.pl/node/9801

 

 


 
Dotyczy działalności gospodarczej PKD 88.91Z - opieka dzienna nad dziećmi.
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2013.1457 j.t.)
Art. 26. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej "rejestrem".

W załączeniu (na dole strony):
- oświadczenie o rejestracji żłobka

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

 


Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Borowska
Osoba umieszczająca informację: Mariusz Różnowicz

 

 


 

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.10.2013 13:22