Projekt miejscowego planu zagospodarowania obrębu Zębice dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy B. Prusa – Etap 1, gmina Siechnice

Projekt miejscowego planu zagospodarowania obrębu Zębice dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy B. Prusa – Etap 1, gmina Siechnice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania obrębu Zębice dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy B. Prusa – Etap 1, gmina Siechnice, w terminie od 9 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach, - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr tel. 71 7860 983, 938, 954, lub mailowym na adres planowanie@umsiechnice.pl,

      Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostanie przeprowadzona w dniu 17 marca 2021 r. o godz. 14ºº, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams, zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres planowanie@umsiechnice.pl do dnia 16 marca 2021 r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym.

Uwagi należy składać do Burmistrza Siechnic w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2021 r. w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: planowanie@umsiechnice.pl

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Szutowicz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt miejscowego planu zagospodarowania obrębu Zębice dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy B. Prusa – Etap 1, gmina Siechnice
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.03.2021 11:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż