INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ OGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z DNIA 29 STYCZNIA 2021 R.

GMINA SIECHNICE                                                                                  Siechnice, 05 lutego 2021 r.

ul. Jana Pawła II 12

55-011 Siechnice

INFORMACJA

O WYNIKU ROKOWAŃ OGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  Z DNIA

29 STYCZNIA 2021 R.

Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Burmistrz Siechnic informuje, że dnia 29 STYCZNIA 2021 r. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 6/2021 Burmistrza Siechnic z dnia 21 stycznia 2021 r. przeprowadziła w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice rokowania ograniczone do właścicieli nieruchomości sąsiednich w stosunku do dz. 920/47 w Świętej Katarzynie, na sprzedaż następującej nieruchomości:

- działka nr 920/47 obręb Święta Katarzyna, powierzchnia 0,0137 ha, KW WR1O/00018024/7

 

Cena wywoławcza nieruchomości wyniosła: 18.000,00 zł netto, zaliczka 1.800,00 zł

Liczba osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w rokowaniach ograniczonych: 1

Liczba osób niedopuszczonych do części ustnej rokowań: 1

 

Ze względu na niespełnienie przez ofertę wymogów ogłoszenia o rokowaniach ograniczonych, Komisja zamknęła rokowania na zbycie ww. nieruchomości, rokowania zostały zakończone wynikiem negatywnym.

 

Burmistrz Siechnic

    Milan Ušák

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ OGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z DNIA 29 STYCZNIA 2021 R.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.02.2021 09:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż