Klauzula dostępności

Klauzula dostępności

Gmina Siechnice zobowiązuje się zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Siechnice.

 • Data publikacji BIP: 2021-02-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-03

Status pod względem zgodności z ustawą

BIP jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści dostępne

 • Dostępna strona
 • Poruszanie się bez użycia myszki – Możliwa jest obsługa strony jest tylko przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po portalu.
 • Powiększanie strony - Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Do powiększenia strony można użyć również przycisków znajdujących się na samej górze po prawej stronie portalu (oznaczone jako A- ; A ; A+).
 • Kontrast – Portal jest dostępny w wersji kontrastowej dla osób słabowidzących.
 • Zrozumiałość i czytelność treści - Dokładamy strań, aby nasze treści były zrozumiałe i czytelne. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia dla ważnych fragmentów tekstu.

Treści niedostępne

 • Dokumenty - Na portalu znajduje się wiele plików do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne. W przypadku umieszczenia na stronie skanu nie zawsze publikujemy także jego dostępną wersję alternatywną.
 • Nie wszystkie grafiki i tabele umieszczone w BIP posiadają opis alternatywny.

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-03
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-02-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Chlebosz.
 • E-mail: wss@umsiechnice.pl
 • Telefon: 717860985

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Siechnic
 • Adres: Urząd Miejski, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
 • E-mail: biuro@umsiechnice.pl
 • Telefon: 717860901

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna u Urzędzie Miejskim w Siechnicach

Urząd Miejski w Siechnicach posiada trzy lokalizacje.

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice.

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Jana Pawła II.
 2. Wejście do Urzędu znajduje się na tym samym poziomie co plac wokół. Jest dobrze widoczne na tle fasady. Wejście nie jest wskazane przez system oznaczeń fakturowych.
 3. Drzwi otwierają się automatycznie.
 4. Budynek nie posiada dotykowego schematu pięter.
 5. Kancelaria znajduje się po prawej stronie od wejścia. Drzwi do niej również otwierają się automatycznie.
 6. W kancelarii dostępny jest stół o obniżonym blacie.
 7. W budynku dostępna jest winda wyposażona w wypukłe przycinki z oznaczeniem w alfabecie Braille’a.
 8. Szerokie schody z poręczami oraz szerokie korytarza umożliwiają swobodne poruszanie się.
 9. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze na każdym piętrze z wyjątkiem piętra V.
 10. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 11. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 12. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
 13. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

ul. Kolejowa 4, 55-011 Siechnice – Wydział Edukacji

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Kolejowej.
 2. Droga do budynku jest łatwa tzn. po drodze nie występują progi/krawężniki/nierówności chodnika.
 3. Wejście jest dobrze widoczne na tle fasady. Wejście nie jest wskazane przez system oznaczeń fakturowych.
 4. Drzwi nie otwierają się automatycznie.
 5. Drzwi wejściowe posiadają samodomykacz.
 6. Wszystkie drzwi w budynku mają min. 90 cm szerokości.
 7. W budynku nie ma windy.
 8. W budynku znajdują się nieoznaczone elementy umieszczone na wysokości głowy (skosy).
 9. Schody nie są proste. Nie posiadają takiego samego kształtu.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 12. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 13. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

ul. Kolejowa 3, 55-010 Święta Katarzyna – Biuro Obronności i Zarządzania Kryzysowego

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Kolejowej.
 2. Droga do budynku jest łatwa tzn. po drodze nie występują progi/krawężniki/nierówności chodnika.
 3. Wejście jest dobrze widoczne na tle fasady. Wejście nie jest wskazane przez system oznaczeń fakturowych.
 4. Do drzwi wejściowych prowadzą schody. Przy schodach nie ma domofonu.
 5. Drzwi wejściowe posiadają samodomykacz i nie otwierają się automatycznie.
 6. Nie wszystkie drzwi w budynku mają min. 90 cm szerokości.
 7. Budynek jest wyposażony w windę.
 8. Schody nie są proste. Nie posiadają takiego samego kształtu.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 11. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula dostępności
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.02.2021 09:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż