Drugi Zastępca Burmistrza

Funkcję Drugiego Zastępcy Burmistrza pełni: Mariusz Różnowicz

Zadania Drugiego Zastępcy Burmistrza:

Do zakresu działania i kompetencji Drugiego Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

  1. Działanie w zakresie spraw powierzonych przez Burmistrza.
  2. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w zakresie objetym upoważnieniem Burmistrza.
  3. Opiniowanie i podpisywanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników bezpośrednio podległych, przed akceptacją i podpisem Burmistrza.
  4. Bezpośredni nadzór, koordynacja i prowadzenie zadań: Wydziału Spraw Społecznych i Wydziału Edukacji.
  5. Bieżący nadzów nad Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siechnicach oraz nadzór i wykonywanie zadań organizatora instytucji kultury w stosunku do Centrum Kultury w Siechnicach.

Drugi Zastępca Burmistrza pod nieobecność Burmistrza oraz Pierwszego Zastępcy Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu, kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Zobowiązany jest również do ścisłej współpracy z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną danych osobowych. Ponadto Drugi Zastępca Burmistrza wykonuje zadania, polecenia lub działania z upoważnienia Burmistrza.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Drugi Zastępca Burmistrza
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.10.2020 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż