wersja do wydruku Maciej Skwara 29.07.2020 15:11

Raport o stanie Gminy Siechnice za 2019 rok

UWAGA! RAPORT oraz wszystkie związane z nim ZAŁĄCZNIKI znajduje się na STRONIE INTERNETOWEJ GMINY:

http://siechnice.gmina.pl/aktualnosc-3798-raport_o_stanie_gminy_siechnice_za_2019.html

 

Szanowni Państwo,

 

prezentując po raz drugi Raport o Stanie Gminy Siechnice, pragnę poddać Państwa ocenie efekty najważniejszych działań naszego samorządu w minionym roku 2019.

 

Raport będzie przedmiotem debaty na sesji Rady Miejskiej w Siechnicach w dniu 20 sierpnia 2020 roku.

 

Raport o stanie Gminy Siechnice za rok 2019 jest dokumentem przedkładanym Radzie Miejskiej oraz prezentowanym Mieszkańcom, którzy na mocy ustawy o samorządzie gminnym mogą jednoosobowo zabierać głos w debacie przeprowadzanej nad Raportem, po złożeniu do Przewodniczącego Rady pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 50 osób.

 

W związku z przedłużającym się stanem epidemii w Polsce oraz wynikającymi z tego powodu obostrzeniami, wersję papierową Raportu Mieszkańcy Gminy mogą przeglądać w Biurze Rady Miejskiej w Siechnicach (Urząd Miejski w Siechnicach, piętro III, pokój Nr 309) z uwzględnieniem następujących zasad bezpieczeństwa:

1) interesanci przebywający w budynku Urzędu muszą zakrywać usta i nos nieprzerwanie od chwili wejścia do budynku, do momentu jego opuszczenia;

2) interesanci muszą zachowywać co najmniej dwumetrowy dystans społeczny
i korzystać z jednorazowych rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk, które dostępne są przy drzwiach do windy na każdym piętrze Urzędu;

3) w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych interesant może zostać poddany pomiarowi temperatury termometrem bezdotykowym;

4) interesanci powinni ograniczać przebywanie w budynku Urzędu do niezbędnego minimum, unikając niepotrzebnego przemieszczania po Urzędzie, zwłaszcza w celach niezwiązanych z załatwianą sprawą;

5) w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu biurowym może przebywać tylko 1 interesant;

6) zaleca się wcześniejsze umówienie wizyt w Urzędzie na nr tel. 71 786 09 01 lub 71 786 09 17.


Mieszkańców zainteresowanych wzięciem udziału w debacie nad Raportem z prawem  zabierania głosu, zapraszam do składania swoich zgłoszeń do Przewodniczącego Rady Miejskiej za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej, najpóźniej w terminie do dnia 19 sierpnia 2020 roku. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Na stronie internetowej gminy zamieszczony jest wzór zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem oraz wzór listy mieszkańców popierających udział w debacie.

 

Udział w debacie nad Raportem z prawem zabierania głosu podczas sesji Rady Miejskiej może nastąpić przy uwzględnieniu następujących zasad bezpieczeństwa:

1) pracownik Urzędu po skontrolowaniu temperatury ciała, zaopatrzeniu osoby zainteresowanej w maseczkę ochronną oraz wskazaniu miejsca przeznaczonego do dezynfekcji dłoni,

2) debata odbędzie się za pośrednictwem programu e-Sesja oraz Microsoft Teams,

3) mieszkańcom będzie udzielony głos według kolejności otrzymanych zgłoszeń.

 

Osoba zainteresowana zdalnym wzięciem udziału w dyskusji na sesji Rady Miejskiej zobowiązana jest do dnia 19 sierpnia 2020 r. zgłosić swój udział na adres: radamiejska@umsiechnice.pl przesyłając skan wypełnionego zgłoszenia udziału w debacie oraz skan listy mieszkańców popierających udział w debacie. W zgłoszeniu należy podać adres e-mailowym, na który zostało zarejestrowane konto w aplikacji Microsoft Teams.

 

Z wyrazami szacunku

  Burmistrz Siechnic

       Milan Ušák

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Raport o stanie Gminy Siechnice za 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maciej Skwara
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.07.2020 15:11