Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej

Podstawa prawna:

Art. 67 §1 pkt 2, oraz art. 207 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1325 ze zm)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.03.2010 r. (Dz.U. z 2010 nr 53 poz 311)

 

Opłaty: 
Wolne od opłaty

 

Termin odpowiedzi:
Jeden miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Miejsce załatwiania sprawy:
Wydział Finansowo – Budżetowy

 

Tryb odwoławczy:
Odwołanie się od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego.

 

Dokumenty:
1. Wniosek o odroczenie terminu płatności,
2. Oświadczenie o stanie majątkowym. 

3. Dokumenty potwierdzające sytuację materialną i ekonomiczną podatnika i członków rodziny,
4. Zaświadczenie oraz inne dokumenty o stanie zdrowia w przypadku choroby w rodzinie,
5. Zaświadczenie o osiąganych zarobkach przez podatnika i członków rodziny,
6. Inne motywujące wniosek,
7. Informacja o otrzymanej pomocy publicznej (przedsiębiorcy).

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Zawadziło-Drobnica (71/786 09 16, adrobnica@umsiechnice.pl)
Osoba zamieszczająca informację: Mariusz Różnowicz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.01.2016
Data publikacji:12.01.2016 12:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.01.2021 14:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
13.01.2021 14:37 Dodano załącznik
"Oswiadczenie_podatnika_o_jego_stanie_majatkowym.doc"

(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
13.01.2021 14:37 Usunięto załącznik +
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
13.01.2021 14:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
10.01.2019 14:49 Dodano załącznik "klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx"

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:37 Usunięto załącznik klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:35 Dodano załącznik "klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx"

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:34 Usunięto załącznik klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:30 Dodano załącznik "klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx"

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:30 Usunięto załącznik klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx

(Aleksandra Chlebosz)
22.06.2018 10:48 Dodano załącznik "klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx"

(Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
09.03.2017 13:38 Edycja dokumentu (Paulina Klujew)
12.01.2016 11:36 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:36 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:36 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:36 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:36 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:35 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:35 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
13.08.2014 10:42 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
13.08.2014 10:41 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:37 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:25 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:25 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:24 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:24 Usunięto załącznik DRUK - (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:24 Usunięto załącznik DRUK - (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:24 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:08 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.08.2008 12:56 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)