Rozłożenie na raty podatku lub odroczenie terminu płatności

Podstawa prawna:

Art.67 §1 pkt. 1, oraz art. 207 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zmianami)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.03.2010 r. (dz.U. 2010 nr 53 poz 311)

 

Opłaty:

Wolne od opłaty 

 

Termin odpowiedzi:
Jeden miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 

 

Miejsce załatwiania sprawy:
Wydział Finansowo – Budżetowy

 

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego.

 

Dokumenty:
1. Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych,
2. Informacja o stanie majątkowym.
3. Dokumenty potwierdzające sytuację materialną i ekonomiczną podatnika,
4. Zaświadczenie o osiągalnych dochodach przez podatnika  oraz członków rodziny,
5. Zaświadczenie oraz inne dokumenty o stanie zdrowia w przypadku choroby w rodzinie,
6. Inne ( motywujące wniosek),
7. Informacja o otrzymanej pomocy publicznej (przedsiębiorcy).

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Zawadziło-Drobnica (71/786 09 16, adrobnica@umsiechnice.pl)
Osoba zamieszczająca informację: Mariusz Różnowicz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozłożenie na raty podatku lub odroczenie terminu płatności
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.01.2016
Data publikacji:12.01.2016 12:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.01.2019 14:50 Dodano załącznik "klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx"

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:37 Usunięto załącznik klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:31 Dodano załącznik "klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx"

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:31 Usunięto załącznik klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx

(Aleksandra Chlebosz)
22.06.2018 10:48 Dodano załącznik "klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx"

(Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
09.03.2017 13:38 Edycja dokumentu (Paulina Klujew)
12.01.2016 11:31 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:31 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:31 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:31 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:31 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:30 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:29 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
13.08.2014 10:44 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
13.08.2014 10:44 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:30 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:30 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:30 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:30 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:29 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:07 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:05 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:05 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:05 Usunięto załącznik DRUK - (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:05 Usunięto załącznik DRUK - (Mariusz Różnowicz)
26.08.2008 12:56 Dodano załącznik "DRUK - " (Mariusz Różnowicz)
26.08.2008 12:56 Dodano załącznik "DRUK -" (Mariusz Różnowicz)
26.08.2008 12:55 Usunięto załącznik FORMULARZ INFORMACJI O OTRZYMANEJ
POMOCY PUBLICZNEJ.pdf

(Mariusz Różnowicz)
26.08.2008 12:55 Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE O O STANIE
MAJATKOWYM.pdf

(Mariusz Różnowicz)
26.08.2008 12:53 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)