Umorzenie zaległości podatkowej

Podstawa prawna:

art. 67 §1 pkt.3 oraz art. 207 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacji podatkowej (tj.Dz.U. z 2017 poz. 201 ze zmianami)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.03.2010 (Dz.U. 2010 nr 53 poz 311

 

Opłata skarbowa:
Wolne od opłaty.

 

Termin odpowiedzi:
Jeden miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia  postępowania.

 

Miejsce załatwiania sprawy:
Wydział Finansowo – Księgowy

 

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu             Pl. Powstańców Warszawy 1, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego.

 

Dokumenty:
1. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych,
2. Oświadczenie o stanie majątkowym.

3. Dokumenty potwierdzające sytuacją materialną i ekonomiczną  podatnika,
4. Zaświadczenie o osiąganych dochodach przez podatnika oraz członków rodziny,
5. Zaświadczenia oraz inne dokumenty o stanie zdrowia w przypadku choroby w rodzinie,
6. Inne ( motywujące wniosek),

7. Informacja o otrzymanej pomocy publicznej (przedsiębiorcy).

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Zawadziło-Drobnica (71/786 09 16, adrobnica@umsiechnice.pl)
Osoba zamieszczająca informację: Mariusz Różnowicz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umorzenie zaległości podatkowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.01.2016
Data publikacji:12.01.2016 12:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.01.2019 14:50 Dodano załącznik "klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx"

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:37 Usunięto załącznik klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:31 Dodano załącznik "klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx"

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:31 Usunięto załącznik klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx

(Aleksandra Chlebosz)
22.06.2018 10:48 Dodano załącznik "klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych w zw. z ustaleniem podatku.docx"

(Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
09.03.2017 13:38 Edycja dokumentu (Paulina Klujew)
13.01.2017 12:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
12.01.2016 11:17 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:17 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:17 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:17 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:15 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:15 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:14 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:12 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 11:11 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
09.07.2015 07:48 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
09.07.2015 07:48 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
09.07.2015 07:48 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
09.07.2015 07:46 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
13.08.2014 10:52 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
13.08.2014 10:50 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:34 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:34 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:34 Usunięto załącznik DRUK - (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:34 Usunięto załącznik DRUK - (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:33 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.04.2013 10:09 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.08.2008 12:51 Dodano załącznik "DRUK - " (Mariusz Różnowicz)
26.08.2008 12:51 Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE O O STANIE
MAJATKOWYM.pdf

(Mariusz Różnowicz)
26.08.2008 12:50 Dodano załącznik "DRUK - " (Mariusz Różnowicz)
26.08.2008 12:50 Usunięto załącznik FORMULARZ INFORMACJI O OTRZYMANEJ
POMOCY PUBLICZNEJ.

(Mariusz Różnowicz)
26.08.2008 12:44 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)