Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych

Podstawa prawna:

Art. 306e w zw. z art. 306a ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2017 r. poz 201, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2015 r.w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 2355 ze zmianami)

 

 

Opłaty:

Opłata skarbowa od zaświadczenia - 21,00 zł (za każdy egzemplarz) 

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy Urzędu:
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy o/Siechnice
nr 89 9584 1092 2010 10000101 0004


Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłuzej niż 7 dni od daty złożenia wniosku.

 

Miejsce załatwiania sprawy:

Wydział Finansowo – Księgowy


Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tutejszego Organu podatkowego. Zażalenie składa się w Kancelarii Urzędu Miejskiego w terminie 7dni od doręczenia postanowienia stronie.

Uwagi:
Zaświadczenie wydaje się osobie, której dotyczy zaświadczenie, małżonkowi, współwłaścicielowi oraz osobie upoważnionej przez podatnika do otrzymania zaświadczenia.

 

Dokumenty:
1. Podanie o wydanie zaświadczenia
2. Dowód zapłaty opłaty skarbowej

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Zawadziło-Drobnica (71/786 09 16, adrobnica@umsiechnice.pl)
Osoba zamieszczająca informację: Mariusz Różnowicz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.01.2016
Data publikacji:12.01.2016 12:41